Matomo noscript

Årsrapport | Vestforbrænding
Sol og sø spejling af affaldsenergianlægget i søen

Årsrapport

Her finder du seneste årsrapport for I/S Vestforbrænding. 

Skorsten topperspektiv vanddamp røg Co2

Vestforbrænding 2022

Omsætning
millioner kroner
Produktion af fjernvarme
enfamiliehuses varmeforbrug
Fjernvarmerør
kilometer
Affald til forbrænding
ton
Affaldsindsamling fra
kunder