Sol og sø spejling af affaldsenergianlægget i søen

Årsrapport og budget

Her finder du de seneste årsrapporter og budgetter for I/S Vestforbrænding. 

Vestforbrænding 2022

Omsætning
millioner kroner
Produktion af fjernvarme
enfamiliehuses varmeforbrug
Fjernvarmerør
kilometer
Affald til forbrænding
ton
Affaldsindsamling fra
kunder