Matomo noscript

CO2-neutral energiproduktion | Vestforbrænding
Skorsten topperspektiv vanddamp røg Co2

CO2-neutral energiproduktion

Det er målet, at vores energiforsyning er CO2-neutral i 2030. Det skal ske ved at indfange CO2 fra forbrændingen.

Anlæg til CO2-fangst

Ved at etablere et fuldskala CO2-fangst-anlæg på affaldsenergianlægget i Glostrup inden 2030 kan udledningen af CO2 fremadrettet reduceres markant - med op mod 500.000 ton om året. Reduktionen svarer til mere end 1% af det samlede danske reduktionsmål på 70% i 2030 i forhold til 1990.

CO2-fangst – også kaldet Carbon Capture – er en teknologi, der fanger CO2’en fra forbrændingsanlæggets skorsten. Efterfølgende transporteres CO2’en til et sted, hvor den bliver lagret – og på sigt vil den kunne omdannes til nye grønne brændstoffer.

Restprodukter bliver genanvendt

Når vi brænder affald, kommer der aske, slagge og spildevand som restprodukter. Slaggen bliver i dag genanvendt 100% som f.eks. byggematerialer. Det sker i samarbejde med AFATEK, der udvinder genanvendelige metaller fra slaggen.

Vestforbrænding har i samarbejde med Stena Recycling etableret verdens første fuldskalaanlæg til at omdanne ca. 13.000 tons flyveaske årligt til genanvendelige metaller, vejsalt og renset aske. Processen kaldes HaloSep.

Miljøfordelene ved HaloSep-projektet er, at metaller og salte kan genbruges, og den rensede aske kan deponeres. Ressourcerne i restproduktet bliver udnyttet, og mængden af den aske, der skal deponeres, bliver mindsket med 40%.

Næste skridt er, at den rensede aske indgår i andre produkter f.eks. beton, hvorved vi helt eliminerer restprodukter fra affaldsforbrændingen.

Effektivt affaldsenergianlæg

Når skraldebilerne har læsset restaffaldet af i siloen i Glostrup, tager vores anlæg over. Affaldsenergianlægget kører alle årets 365 dage, og vi arbejder konstant på at sikre et effektivt anlæg med høj kapacitetsudnyttelse og stabil drift.

Vi tager hver dag skraldet for en million danskere og 60.000 virksomheder og omdanner affaldet til fjernvarme og elektricitet. Ved at forbrænde affald løser vi en affaldsopgave – vi kommer af med affaldet, og vi producerer samtidig grøn energi.

Illustration af proces CO2 fangst
Illustration: Processen i CO2-fangst