Matomo noscript

Persondatapolitik | Vestforbrænding
Kvinde med laptop, med fingre på touchpad

Persondatapolitik

Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vores øverste prioritet. Vores persondatapolitik sikrer, at dine data behandles fortroligt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Aktuel persondata­politik

Vestforbrændings persondatapolitik angiver retningslinjer for indsamling og anvendelse af personoplysninger i forskellige interaktionspunkter, herunder services, undervisning, ansættelsesprocesser og videoovervågning med fokus på datasikkerhed og fortrolighed.

 

Nærværende persondatapolitik er senest blevet revideret 05. april 2024.

Hos I/S Vestforbrænding (”Vestforbrænding” eller ”vi”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger retningslinjer for Vestforbrændings måde at behandle og anvende de personlige oplysninger, som du giver i din interaktion med Vestforbrænding, herunder i forbindelse med ydelser leveret af Vestforbrænding, når du besøger vores hjemmeside eller fysiske lokation.

Vestforbrænding er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og vores kontaktoplysninger finder du her:

I/S Vestforbrænding
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup
CVR-nr.: 10866111
Tlf.: 44 85 70 00
[email protected]

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071
Gdanskgade 18
2150 Nordhavn

Tlf.: 72 27 30 02
E-mail: [email protected]
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/vf

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du interagerer med Vestforbrændings kundeservice eller andre enheder i forbindelse med kommunikation om ydelser leveret af Vestforbrænding eller andre relevante emner. Dette kan være fx i forbindelse med bestillinger, spørgsmål om fx affald, fjernvarme, gebyrer og genbrugsstationer, men også andre relevante emner.

 • Når du tilmelder dig Vestforbrændings nyhedsbrev, SMS-service og selvbetjeningssystemer.

 • Når du besøger Vestforbrændings fysiske lokation enten i forbindelse med undervisnings- og formidlingsforløb, ved møder, kursus eller i forbindelse med arbejde som ekstern leverandør, og/eller konsulentarbejde.

 • Når du besøger og benytter genbrugsstationerne.

 • Som fjernvarmekunde og/eller i forbindelse med indsamling af affald.

 • Når du i øvrigt kommunikerer med Vestforbrænding.

 • I forbindelse med en ansættelsesproces.

 • Når vi modtager klager fra borgere.

 • I forbindelse med anlæg af og/eller ledningsarbejde samt tinglysning af fjernvarmeledning på privat ejendom.

Personoplysninger der indsamles og anvendes til følgende formål:

 • Administration og udførelse af Vestforbrændings services
  De personoplysninger som vi indsamler, kan være navn, privatadresse, e-mailadresse, dit telefonnummer, bestilte services i forbindelse med afhentning af affald, målerdata herunder forbrug samt lignende identifikations – og leveringsoplysninger, i forbindelse med fakturering, optimering af fjernvarmenettet samt ved serviceaftaler eller behandling af henvendelser.
  Behandlingsgrundlaget er i disse tilfælde GDPR art. 6 (1)(b), (c) og/eller (e).

 • Tilmelding i forbindelse med information, tilbud og priser på fjernvarme samt alternative muligheder
  De personoplysninger vi indsamler, vil være adresse, navn, e-mailadresse, telefonnummer og hvorvidt der er tale om privat eller erhvervskunde. Brug af oplysningerne finder kun sted såfremt du selv forinden har tilmeldt dig servicen og i den forbindelse afgivet dit samtykke.
  Behandlingsgrundlaget er i disse tilfælde GDPR art. 6 (1)(a).

 • Tilmelding til nyhedsbrev
  De personoplysninger som vi indsamler her, vil være e-mailadresse samt evt. navn og emnepræferencer. Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af nyhedsbrev kun finder sted, såfremt du forinden selv har tilmeldt dig nyhedsservicen og i den forbindelse afgivet dit samtykke i forbindelse med en bekræftelsesmail.
  Behandlingsgrundlaget er i disse tilfælde GDPR art. 6 (1)(a).

 • Administration af SMS service- og brugerkonto (fjernvarme - selvbetjening)
  De personoplysninger som vi indsamler her, vil være mobilnummer, e-mailadresse, forbrugsnummer og navn, i forbindelse med varsling ved kontrol af målere, midlertidigt lukning for vand eller varme, samt i forbindelse med selvbetjeningsportal til tjek af forbrug.
  Behandlingsgrundlaget er i disse tilfælde GDPR art. 6 (1)(b).

 • Administration, sikkerhed og udsendelse af tilbud i forbindelse med besøg til undervisnings- og formidlingscenteret
  De personoplysninger vi indsamler her, vil være navn, klassetrin, skole samt klasselærens navn, e-mailadresse og mobilnummer. Disse oplysninger vil blive opbevaret i forbindelse med besøget af sikkerhedsmæssige årsager fx i forbindelse med evakuering, samt med det formål at sende vederlagsfrie undervisningstilbud til lærere via e-mail, der af Vestforbrænding skønnes kunne være af relevans. Oplysningerne bliver slettet når besøget er overstået eller umiddelbart efter de(t) relevant(e) undervisningstilbud er sendt. Derudover vil der ligeledes blive indsamlet personoplysninger på de områder der er videoovervåget i forbindelse med besøg/rundvisning, der henvises til pkt. 7, for yderligere information.
  Behandlingsgrundlaget er i disse tilfælde GDPR art. 6 (1)(c) og /eller (e) samt artikel 9, stk. 2, litra f.

 • Administration i forbindelse med extranet (kommunerum / leverandør samarbejdsrum) samt udsendelse af orienteringer til kommuner
  De personoplysninger vi indsamler her, vil være navn, e-mailadresse, telefonnummer samt arbejdsplads. Disse oplysninger vil blive opbevaret i forbindelse oprettelse af bruger i Vestforbrændings extranet (kommunerum / leverandør samarbejdsrum) samt med det formål at sende relevante orienteringer via e-mail til kommuner.
  Behandlingsgrundlaget er i disse tilfælde GDPR art. 6 (1)(b) og/eller (e).

 • Administration og sikkerhed i forbindelse eksterne leverandører/konsulenters arbejde på Vestforbrænding
  De personoplysninger vi indsamler her, vil være navn, mobilnummer og evt. informationer vedr. arbejdsplads, dette af hensyn til sikkerhedsforanstaltninger, herunder i forbindelse med udlevering af ID-kort til adgangskontrol (dørscanner) samt eventuel nødvendig evakuering. Derudover vil der blive indsamlet personoplysninger på flere fysiske områder på Vestforbrænding, i forbindelse med videoovervågning og der henvises til pkt. 7 for yderligere information.
  Behandlingsgrundlaget er i disse tilfælde GDPR art. 6 (1)(b), (c) og /eller (e) samt artikel 9, stk. 2, litra f.

 • Ved brug af Vestforbrændings affaldsmodtagelse, genbrugsstationer eller modtageranlæg
  De personoplysninger vi indsamler i forbindelse med besøg på genbrugsstationer med udvidet åbningstid, fakturering af erhverv på genbrugsstationer eller brug af affaldsmodtagelse samt modtageranlæg, vil være navn, firmanavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, CVR-nr. nummerplade, lignende identifikations – og leveringsoplysninger. Ligeledes vil der indsamles personoplysninger i forbindelse med videoovervågning af affaldsmodtagelse, genbrugsstationerne eller modtageranlæg samt i forbindelse med automatisk nummerpladebetaling for erhverv brug af genbrugsstationer (henvises til pkt. 7 for yderligere information).
  Behandlingsgrundlaget er i disse tilfælde GDPR art. 6 (1)(c) og /eller (e) samt artikel 9, stk. 2, litra f.

 • Øvrige besøg, herunder ved møder, generalforsamling, kursus mv. hos Vestforbrænding
  De personoplysninger vi indsamler her, vil være navn og mobilnummer, af hensyn til blandt andet sikkerhedsforanstaltninger ved eventuel nødvendig evakuering. Derudover vil der blive indsamlet personoplysninger på flere fysiske områder på Vestforbrænding, i forbindelse med videoovervågning, der henvises til pkt. 7, for yderligere information.
  Behandlingsgrundlaget er i disse tilfælde GDPR art. 6 (1)(c) og /eller (e) samt artikel 9, stk. 2, litra f.

 • I forbindelse med ansættelsesprocesser
  De personoplysninger vi indsamler her, vil som udgangspunkt være de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning og dit CV, din præstation og kompetencer som følge af et interview samt i forbindelse med eventuelle gennemførte personlighedstests eller lignende. Der henvises til pkt. 6 for yderligere og uddybende information herom.
  Behandlingsgrundlaget i forbindelse med personoplysninger indsamlet som en del af ansættelsesprocessen vil være GDPR art. 6 (1)(b), (c), (e) og/eller (a).

 • Statistik
  Vestforbrænding fører statistik over, hvilke områder af hjemmesiden vores brugere besøger. Disse data indeholder ikke personoplysninger. Ved hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af hjemmesiden. Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden. Vi bruger derimod data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender vestfor.dk og forsøger på denne baggrund at gøre hjemmesiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på Internettet, når du forlader vores hjemmeside. Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om vores brugers brug og navigation på vores hjemmeside.
  Behandlingsgrundlaget er i disse tilfælde GDPR art. 6 (1)(e).

 • Øvrige behandlinger, herunder klagesager
  Hvor dette er krævet i henhold til samfundets interesse, lovgivning eller for at kunne for at rejse eller forsvare retskrav. Det kan eksempelvis være nødvendigt for Vestforbrænding at indsamle og behandle klager, billeder og/eller videomateriale modtaget fra private borgere i forbindelse med en klagesag, hvor borgeren mener, at du ikke har udført dine arbejdsopgaver som påkrævet.
  Behandlingsgrundlaget er i disse tilfælde GDPR art. 6 (1)(c) og/eller (e).

 • Anlæg/ledningsarbejder og/eller Tinglysning af fjernvarmeledning på privat ejendom
  I forbindelse med anlæg og/eller ledningsarbejder samt i de situationer hvor Vestforbrænding, for at sikre fjernvarmelednings tilstedeværelsesret og beskyttelse, tinglyse en servitut på privat ejendom, vil det være nødvendigt at indsamle og behandle oplysninger om ejendomsejeren og i nogle situationer ejendomsadministratoren. Disse oplysninger vil være kontaktinformation herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt i de situationer hvor der ikke benyttes fuldmagt, CPR-nr. Derudover vil der behandles ejendomsoplysninger i forhold til matrikelnummer, tinglyste servitutter på matriklen og ejerstatus. I de ekstraordinære situationer der nødvendiggør fravigelse af gæsteprincippet, vil der ligeledes blive behandlet økonomiske oplysninger i forhold til ejendomsejerens registreringsnummer og konto nummer.
  Behandlingsgrundlaget i disse tilfælde er GDPR art. 6 (1)(b) og/eller (e).

I forbindelse med ansættelsesprocessen hos Vestforbrænding, er det nødvendig, at vi, som dataansvarlig, får og behandler en række oplysninger om dig med henblik på at evaluere din ansøgning.

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning og dit CV. Vi vil også evaluere og vurdere din præstation og kompetencer som følge af et interview. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er din anmodning om vores behandling af din ansøgning samt CV forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt.

Herudover, kan vi søge på internettet efter relevant og tilgængelige information, herunder også indhold på sociale medier. Vi vil typisk, ud fra en legitim interesse, se efter information om dine tidligere ansættelsesforhold, aktivitet, kompetencer, performance såvel som din generelle fremtræden.

Såfremt den pågældende stilling kræver, at du gennemfører personlighedstests eller lignende, vil du blive informeret herom, når vi har behandlet din ansøgning. Resultaterne af sådanne tests behandles fortroligt, men indgår i vores bedømmelse af din ansøgning. Resultaterne vil blive slettet, når evalueringsprocessen er afsluttet.

I visse tilfælde kan du endvidere blive bedt om at aflevere kopi af din straffeattest og/eller børneattest afhængigt af den pågældende stilling. Også sådanne oplysninger vil blive behandlet fortroligt. Vi vil, som udgangspunkt, i sådanne tilfælde følge politiets anvisninger for indhentelse af straffe- og børneattests, hvorigennem politiet indhenter og opbevarer de fornødne samtykker. Såfremt denne procedure ikke er mulig vil vi altid bede om dit forudgående samtykke til behandling af personoplysningerne i forbindelse med straffe- og børneattests.

Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning kan det være, at vi indhenter referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, såfremt du har givet dit forudgående samtykke dertil.

Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger, som fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger mv.

Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Vestforbrænding, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen blive en del af din personlige personalemappe hos os.

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet som led i ansøgningen eller i løbet af rekrutteringsprocessen. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke henvises der til pkt.16, for kontaktinformation.

Vestforbrænding har på flere fysiske områder, samt på Vestforbrændings genbrugsstationer samt modtageranlæg, opsat videoovervågning. Dette er som følge af de lovgivningsmæssige forpligtelse Vestforbrænding er underlagt men også af et sikkerhedsmæssigt hensyn til, blandt andet, medarbejdere, leverandører og besøgende.

Ved indgangen til Vestforbrændings områder, og ved indgangsporten på genbrugsstationerne og modtageranlæg, er der opsat skiltning med information om at området vil være videoovervåget, derudover vil samme information fremgå af skiltning på døren ved Vestforbrændings reception samt yderligere ved de døre hvor det anses som sandsynligt at eksterne kan have muligheden for at befinde sig.

De personoplysninger der i forbindelse med videoovervågningen på Vestforbrænding kan blive behandlet og opbevaret hos Vestforbrænding vil være billedoptagelser af:

 • Leverandører, herunder:
  • Nummerplade, CVR-nr. og firmanavn
 • Vognmænd, herunder:
  • Nummerplade, CVR-nr. og firmanavn
 • Besøgende (voksne, børn)
 • Medarbejdere

De personoplysninger der i forbindelse med videoovervågningen på Vestforbrændings genbrugsstationer kan blive behandlet og opbevaret hos Vestforbrænding vil være billedoptagelser af:

 • Leverandører, herunder:
  • Nummerplade, CVR-nr. og firmanavn
 • Vognmænd, herunder:
  • Nummerplade, CVR-nr. og firmanavn
 • Erhverv og privat brugere af genbrugsstationen, herunder:
  • Nummerplade (erhverv og privat), CVR-nr. og firmanavn (erhverv)
 • Medarbejdere

De personoplysninger der i forbindelse med videoovervågningen på Vestforbrændings modtageranlæg kan blive behandlet og opbevaret hos Vestforbrænding vil være billedoptagelser af:

 • Leverandører, herunder:
  • Nummerplade, CVR-nr. og firmanavn
 • Vognmænd, herunder:
  • Nummerplade, CVR-nr. og firmanavn
 • Medarbejdere

Videoovervågning hos Vestforbrænding er en kombination af automatisk billedoptagelser og øjebliksbilleder. De områder hvor der til enhver tid vil være videoovervågning vil være i forbindelse med:

 • Tilkørslen til affaldsmodtagelse
 • Ved indvejning (affaldsmodtagelsen)
 • I og omkring modtagehallen (inkl. silo)
 • På og omkring anlægget
 • Skelsikring (ved porte ind til matriklen)

Videoovervågning på Vestforbrændings genbrugsstationer vil være automatisk billedoptagelser (på pladsen) og øjebliksbilleder (ved automatisk nummerpladebetaling). De områder hvor der til enhver tid vil være videoovervågning vil være i forbindelse med:

 • Skelsikring (ved porte ind til matriklen)
 • Udvalgte områder over genbrugsplads og container

Videoovervågning hos Vestforbrændings modtageranlæg er en kombination af automatisk billedoptagelser og øjebliksbilleder. De områder hvor der til enhver tid vil være videoovervågning vil være i forbindelse med:

 • Skelsikring (ved porte ind til matriklen)
 • Udvalgte områder over modtagerpladsen og hal

Da der er tale om videoovervågning kan det ligeledes ikke udelukkes at der vil kunne opstå situationer hvor der kan være behandling (billede optagelse) af fortrolige og/eller følsomme oplysninger, herunder helbredsoplysninger, fx i forbindelse med handicap eller en ulykke.

Personoplysninger der indsamles i forbindelse med videoovervågning på Vestforbrænding, Vestforbrænding genbrugsstationer samt modtageranlæg anvendes alene til følgende formål:

 • Lovgivningsmæssigt forpligtelse - miljøkrav
  I forbindelse med Vestforbrændings efterlevelse af de krav og forpligtelser der stilles, blandt andet, af miljøloven, herunder i forhold til tilsynsforpligtelsen i miljøgodkendelsen, vil Vestforbrænding anvende de indsamlede personoplysninger til udførelsen af løbende stikprøvekontrol af det leveret affald og om dette efterlever Vestforbrændings modtageregler og som efterfølgende dokumentation- og grundlag for svigtlæs og dertilhørende svigtlæs gebyr.

 • Lovgivningsmæssigt forpligtelse – fakturering af erhverv
  I forbindelse med Vestforbrændings efterlevelse af de krav og forpligtelser der stilles af Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. til fakturering af erhvervs brug af genbrugsstationer vil Vestforbrænding anvende de indsamlede personoplysninger til udførelsen af løbende fakturering og som efterfølgende dokumentation- og grundlag herfor.

 • Sikkerhed
  I forbindelse med ophold og færdsel på Vestforbrænding, vil der være områder hvor det, af et sikkerhedsmæssigt hensyn, er nødvendigt med videoovervågning. Dette vil, blandt andet, være i forbindelse med skelsikring, herunder ved indgangs- og brandporte, færdsel på og omkring genbrugsstationer samt modtageranlæg.

 • Døgnåben
  Til kontrol ved sager om fejlsortering i forbindelse med døgnåben på genbrugsstationer.

Behandlingsgrundlaget for Vestforbrændings indsamling og anvendelse af personoplysninger i forbindelse med videoovervågning på Vestforbrænding, Vestforbrænding genbrugsstationer samt modtageranlæg er GDPR art. 6 (1)(c), (b) og /eller (e) samt artikel 9, stk. 2, litra f.

Billedoptagelser vil, som udgangspunkt, blive opbevaret på en intern server hos Vestforbrænding, hvor det alene vil være et begrænset antal autoriserede medarbejder der vil have adgang, al data vil blive automatisk slettet efter 30 dage, dog kan der i nogle situationer forekomme længere opbevaringstid, blandt andet, i forbindelse med opfyldelse af et eller flere af ovenstående formål, i sådanne situationer vil opbevaringen følge Vestforbrændings slettepolitik for personoplysninger.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjeparter med et kommercielt formål uden din tilladelse.

Dine personoplysninger kan i visse tilfælde blive videregivet til din nuværende og evt. tidligere bopælskommune, andre affaldsselskaber og kommunale selskaber, der anvendes af din bopælskommune, din arbejdsgiver i forbindelse med en klagesag (hvis du ikke er ansat hos Vestforbrænding), til offentlige myndigheder eller politiet såfremt der er et sagligt formål og behandlingsgrundlag til videregivelsen og vil altid blive særskilt vurderet for hver situation.

Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om straffelovsovertrædelser.
Behandlingsgrundlaget vil i disse tilfælde være GDPR art. 6 (1)(c) og /eller (e) samt artikel 9, stk. 2, litra f.

I forbindelse med henvendelser til kundeservice, herunder klagesager, kan din henvendelsen og evt. personoplysninger der vurderes nødvendige for sagen, blive videregivet til den pågældende renovatør til videre behandling af sagen.
Behandlingsgrundlaget vil i disse tilfælde være GDPR art. 6 (1)(b) og (e).

Personoplysningerne indsamlet i forbindelse med videoovervågning kan, i visse tilfælde, blive videregivet til relevant kommune, offentlige myndigheder eller politiet. De videregivende oplysninger vil alene være relevante brudstykker i forbindelse med formålet for videregivelsen.

I disse tilfælde vil modtagerne blive selvstændige dataansvarlig og videregivelsen vil alene være såfremt der er et sagligt formål og behandlingsgrundlag til dette og vil altid særskilt blive vurderet for hver situation, herunder:

 • I forbindelse med stikprøvekontrol, herunder kontrol af overholdelse af miljølovgivningen.
  Behandlingsgrundlaget vil i disse tilfælde være GDPR art. 6 (1)(c).

 • I forbindelse med, eller mistanke om, straffelovsovertrædelser.
  Behandlingsgrundlaget vil i disse tilfælde være GDPR art. 6 (1)(c) og /eller (e) samt artikel 9, stk. 2, litra f.

Personoplysninger, indsamlet i forbindelse med tilmelding til- og brug af genbrugsstationer med udvidet ubemandet åbningstid, kan i forbindelse med fejlsortering blive videregivet til relevant tilsynskommune.

I disse tilfælde vil modtagerne blive selvstændige dataansvarlig og videregivelsen vil alene være såfremt der er et sagligt formål og behandlingsgrundlag til dette og vil altid særskilt blive vurderet for hver situation, herunder:

 • I forbindelse med fejlsortering, herunder tilsynsmyndighed.
  Behandlingsgrundlaget vil i disse tilfælde være GDPR art. 6 (1)(c) og (b).

I forbindelse med Vestforbrændings ydelser hvori der vil indgå gravearbejde, installation af rør og/eller installation af fjernvarmeunits, vil nødvendige personoplysninger (fx navn, adresse, kommune) blive videregivet til vores samarbejdspartner der selvstændigt behandler personoplysningerne for at kunne opfylde aftalen.
Behandlingsgrundlaget er i disse tilfælde GDPR art. 6 (1)(b).

I forbindelse med kontrol med fakturering af erhverv på genbrugsstationerne kan der være situationer hvor det vil være nødvendigt at driftspersonale på de pågældende genbrugsstationer tilgår personoplysningerne samt har mulighed for at assistere og tilrette oplysningerne direkte – denne adgang er kun til stede når den pågældende er på genbrugsstationen.
Behandlingsgrundlaget er i disse tilfælde GDPR art. 6 (1)(c).

Dine personoplysninger kan i visse tilfælde overlades til Vestforbrændings samarbejdspartnere, som leverer ydelser på Vestforbrændings vegne, fx IT-, konsulent- og rådgivningsfirmaer mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Vestforbrændings vegne og i overensstemmelse med Vestforbrændings instruks.

Visse af Vestforbrændings samarbejdspartnere kan undtagelsesvist behandle personoplysninger udenfor EU/EØS.

Ved overførsel af dine personoplysninger til andre selskaber uden for EU/EØS vil vi tage passende sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler.

Sådanne sikkerhedsforanstaltninger inkluderer sikring af indgåelse af EU-Kommissionens ”Standard Contractual Clauses” (”standardkontrakter”) som regulerer overførslen af persondata til lande uden for EU/EØS eller anvendelse af modtagere, som er underlagt særlige certificeringsmekanismer såsom EU-U.S. Data Privacy Framework.

For yderligere information, kontakt os venligst på: [email protected].

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 5. Særlige lovregler, herunder i fx arbejdsretlige, bogførings, miljø- eller forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Se nedenstående skema for konkrete opbevaringsfrister:

Behandling Slettefrist
Rekruttering 6 måneder fra modtagelse af ansøgning
HR og personaleadministration 5 år fra ophør af ansættelse
Lønudbetaling (og ferieadm.) 5 år fra udløb af regnskabsår
Arbejdsskade 5 år fra skadens indtræden (i visse tilfælde op til 30 år)*
Bogholderi (fakturering, udlæg og bilag) 5 år fra udløb af regnskabsår
Andre lovkrav om dokumentation Varigheden af og begyndelsestidspunktet for opbevaringen fastlægges konkret
Korrespondance mv. med samarbejdspartnere Som udgangspunkt 3 år fra registrering, hvis nødvendig af hensyn til fx dokumentation af ordre mv. kan opbevaring forlænges.
Backup Bånd 30 dage backup, gemmes 1 år Server 30 dage
Aktindsigt 3 år (i enkelte tilfælde op til + 10 år)
Bestyrelse og generalforsamling + 10 år
Elektronisk og fysisk arkivering 3 år (i enkelte tilfælde op til 10 år)
Intern og ekstern kommunikation 3 år
Konkurrenceudsættelse 3 år
Post- og e-mail-håndtering 3 år
Videoovervågning Max 30 Dage (I enkelte tilfælde fx ved stikprøvekontrol kan der forekomme længere opbevaringstid op til 3 år)

* I forhold til arbejdsskader i sammenhæng med erhvervssygdomme vil der ikke gælde en fast slettefrist.

Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde på denne side.

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedsstandarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

Hvis du har behov for at sende os fortrolige personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering, fx sikker e-mail eller kodebeskyttet fil (Word eller PDF format).

Nedenstående postkasser, hos Vestforbrænding, kan modtage og sende krypteret- og sikker e-mail:

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor pkt. 16). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se nedenfor pkt. 16).

Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning.

I den forbindelse anmoder vi om, at du benytter og udfylder den relevante blanket for din henvendelse, enten ”Blanket til indsigtsanmodninger” eller ”Blanket til anmodning om sletning eller berigtigelse”, disse blanketter vil være tilgængelige på siden om databeskyttelse.

Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse og indsamling af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

Hvis du ønsker at udøve nogle af dine rettigheder (herunder indsigt i, opdatering, ændring eller sletning af personlige oplysninger), har klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på [email protected] eller tlf. 44 85 70 00.

Du kan også skrive til os på følgende adresse:
I/S Vestforbrænding
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup

Samtykke:
Tilbagekaldelse af samtykke i forbindelse med en ansættelsesproces skal ske til [email protected].

Afmelding/tilbagekaldelse af samtykke i forbindelse med nyhedsbreve, gøres ved at klikke ”Afmeld nyhedsbrev” nederst i et af de nyhedsbreve, du har modtaget eller ved henvendelse til [email protected] – bemærk når du afmelder dig nyhedsbrevet, går der op til 14 dage før dine data er helt ude af systemet.

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e- mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 16 ovenfor eller ved at kontakte vores DPO på:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR-nr.: 3853 8071
Gdanskgade 18
2150 Nordhavn

Tlf.: 72 27 30 02
E-mail: [email protected]
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/vf

Du kan også kontakte Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.