Matomo noscript

Gratis kompost | Vestforbrænding
Kompost hånd

Gratis kompost

Du kan hente gratis kompost på genbrugsstationerne i seks uger hvert forår. De nøjagtige datoer bliver offentliggjort på denne side.

Person på knæ der holder kompost i hænderne

Genbrug af ressourcer

Komposten er lavet af alt det haveaffald, borgerne har afleveret til genanvendelse på genbrugsstationen og i andre haveaffaldsordninger gennem det sidste års tid.

Ved at omsætte haveaffaldet til kompost, genbruger vi ressourcerne og recirkulerer næringsstoffer til naturen. 

Komposten bliver komposteret hos Gemidan, som er specialiseret i bl.a. miljøteknik og genanvendelse.

Komposten overholder alle lovpligtige grænseværdier og er behandlet, så den er fri for snegleæg og ukrudtsfrø.

Gode råd om kompost

Vores kompost er meget næringsrig og skal altid blandes med jord eller sand. Hvis du sår eller planter i den rene kompost, risikerer du at ødelægge planten og svide dens rødder. 

Fordel 4-5 cm kompost ud over jorden og bland den med de øverste 10-15 cm jord/muld.

Bland komposten med jord eller sand - ca. 1/4 kompost.

Ønsker du en grønnere græsplæne, kan du med fordel "topdresse" din plæne et par gange i løbet af sæsonen. Bland 1/3 kompost med 2/3 fint sand og spred blandingen i et tyndt lag 5-10 mm jævnt over plænen. Arbejd den herefter ned i bunden med en rive eller en kost.

Gammel beplantning som træer, buske og stauder er ofte gået i stå, da jorden mellem planterne kan være tør og komprimeret. Her kan komposten bruges som vitamintilskud. Fordel 4-5 cm ren kompost som topdækning omkring planten. Så får jorden tilført gødning og holder bedre på den sparsomme fugt, og efter få måneder vokser planten igen.

Så mange tons kompost henter borgerne

I diagrammet kan du se, hvor mange tons kompost borgerne har hentet på Vestforbrændings genbrugsstationer de seneste seks år.

6.097

2019

5.812

2020

6.675

2021

6.854

2022

7.353

2023

8.043

2024

Næringsværdier i komposten

I tabellerne herunder kan du få overblik over næringsværdierne i den kompost, du kan hente gratis på din lokale genbrugsstation.

Gødningsvirkning

Enhed

Analyseværdi

Kvælstof

mg/kg

6940

Fosfor

mg/kg

1850

Kalium

mg/kg

6010

Magnesium

kg/m3

1,06

Calcium

mg/kg

23400

C/N forhold*

22,2

C/N forhold viser forholdet mellem kulstof og kvælstof i komposten. Et højt C/N forhold kræver mere tid til nedbrydning og bidrager derved i længere tid med effekt på jordstruktur.

Fysiske egenskaber

Enhed

Analyseværdi

Rumvægt

kg/m3

723,6

Anvendt sold

mm

15

Tørstof

%

56

Organisk stof

% af tørstof

18,6

Ledningsevne ved 25 grader

10 mS/m

4,8

PH-værdi, surhedsgrad

pH

8,45

Garanti mg/kg Tørstof

Grænseværdi for klasse 0 jord

Analyseværdi

Bly

40 mg/kg TS

24 mg/kg TS

Cadmium

0,5 mg/kg TS

0,48 mg/kg TS

Chrom

50 mg/kg TS

9 mg/kg TS

Kobber

30 mg/kg TS

27 mg/kg TS

Nikkel

15 mg/kg TS

6,8 mg/kg TS

Zink

100 mg/kg TS

92 mg/kg TS

Pesticider

Detektionsgrænse

Analyseværdi

MCPA

0.5 μg/kg

<0.5 μg/kg

2,6-diclorbenzenamid (BAM)

0.5 μg/kg

<0.5 μg/kg

AMPA

0.5 μg/kg

<0.5 μg/kg

Glyphosat (Round-up)

0.5 μg/kg

<0.5 μg/kg

PFAS

Grænseværdi for klasse 0 jord

Analyseværdi

PFOA; PFOS; PFNA og PFHxS sum (4)

0,01 mg/kg TS

0,00052 mg/kg TS

PFAS sum (22)

0,4 mg/kg TS

0,00382 mg/kg TS