Matomo noscript

Mere miljøvenlig behandling af madaffald | Vestforbrænding

Billigere og mere miljøvenlig behandling af madaffald

Madaffald i pose smides i skraldespand

En ny kontrakt for behandling af madaffald fra Vestforbrænding betyder kortere transport, bedre økonomi og skærpede krav til genanvendelse af madaffald.

Vestforbrænding har indgået en ny kontrakt med Gemidan omkring behandling af madaffald fra den 1. januar 2021. Det er lykkedes at lave en aftale, der både er bedre for miljøet og økonomien - men også stiller skærpede krav til behandlingen af madaffaldet.

”Vi er glade for den nye kontrakt, der støtter vores arbejde med at skabe værdi for vores miljø, ejere og kunder”, siger Yvonne Amskov områdechef for Genbrug og Genanvendelse.


Gevinst for miljø og økonomi

Den nye kontrakt betyder, at vores samlede mængde af madaffald bliver på Sjælland og ikke længere skal den lange køretur til Jylland. Mindre transport er ikke alene godt for miljøet – det nedbringer også omkostningerne, som næsten er halveret i forhold til den tidligere kontrakt.


Skærpede krav

Gemidan har vundet udbuddet og på deres helt nye anlæg ved Ølstykke (Egedal Kommune), skal de leve op til de skærpede krav i kontrakten.

Der er bl.a. krav om, at den producerede metangas skal opgraderes til naturgaskvalitet og afsættes til naturgasnettet eller til transportformål. Det er med til at sikre grønnere brændstoffer til transportsektoren og giver dermed en endnu større CO2 -gevinst ved behandlingen af madaffald.

Efter bioforgasningen vil resterne af madaffaldet blive spredt som gødning på landbrugsjord, og de vigtige næringsstoffer kalium, fosfor og kvælstof bliver dermed genanvendt i fødevarekredsløbet.


Mere madaffald

Vestforbrændings madaffaldsordning gennem de sidste 10 år været igennem en rivende udvikling. Fra at have indsamlet under 10.000 tons i 2011, er Vestforbrændings kommuner i 2019 nået op på næsten 22.000 tons. Udviklingen forventes at forsætte frem til 2024 med en mængde på omkring 30.000 tons.


Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
kommunikationspartner, Anders Kejser, 24428094, ake@vestfor.dk

Læs mere om madaffald