Matomo noscript

Fjernvarmeprisen hæves | Vestforbrænding

Fjernvarmeprisen hæves

Radiator med hånd på termostat

Vestforbrænding hæver fjernvarmeprisen med virkning fra 01.09.2024. Efter prisforhøjelsen er Vestforbrænding fortsat et af landets billigste fjernvarmeselskaber.

Vestforbrænding er som fjernvarmeselskab underlagt et hvile-i-sig-selv-princip. Det betyder, at omkostninger til produktion og distribution af fjernvarme skal balancere med indtægter fra fjernvarmekunderne. De senere års generelle rente- og prisstigninger har medført stigende omkostninger, og derfor er Vestforbrænding desværre nødt til at hæve prisen på fjernvarme pr. 1. september 2024.

Samtidig med de stigende omkostninger er Vestforbrændings indtægter fra elproduktionen faldet, som følge af lavere elpriser. Indtægten har hidtil været med til at udligne de stigende fjernvarmepriser, og har gjort det muligt at holde prisen meget lav i de seneste år.

”Vestforbrænding er efter prisstigningen fortsat et af landets billigste fjernvarmeselskaber. Vores prisstigning afspejler kun, at vores omkostninger er steget, og at vi ikke før nu har reguleret for dette,” siger områdechef for Vestforbrændings fjernvarme, Per Wulff.

Fjernvarmeprisen stiger fra 1. september med ca. 19 pct. Det svarer til en årlig meromkostning på ca. 2.300 kr. for et standardhus på 130 kvm med et forbrug på 18,1 MWh. Efter prisstigningen er den samlede årlige omkostning til opvarmning af et standardhus ca. 14.125 kr. Tilslutningsprisen i Vestforbrændings kampagneperioder på 15.000 kr. er uændret og bliver indeksreguleret 1. januar hvert år.

Vestforbrænding er fortsat blandt de billigste leverandører af fjernvarme.

Du finder priser og gebyrer for fjernvarme her.

Kontakt og information

Du er velkommen til at kontakte nedenstående for uddybning af denne pressemeddelelse eller ønsker om interview.