Matomo noscript

Ny kontrakt om genbrug af mursten | Vestforbrænding

Ny kontrakt om genbrug af mursten

Mange mursten i grå container på genbrugsplads

Vestforbrænding tager et stort skridt i en mere bæredygtig retning, når de etablerer en permanent ordning for indsamling af brugte mursten på alle genbrugsstationer i oplandet fra 1. januar 2024.

6.500 ton! Så stor er den mængde brugte mursten, som Vestforbrænding årligt vil indsamle til genbrug. Fra 1. januar 2024 bliver forsøget med at indsamle mursten på genbrugsstationer til en permanent ordning og udvidet til alle 23 genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.

De brugte mursten som private borgere og virksomheder afleverer på genbrugsstationen, bliver fra næste år sendt videre til genbrug, hvis de bliver afleveret på en genbrugsstation i Vestforbrændings opland og vel at mærke er uden for mange skader. Stenene overgår til virksomheden Norrecco, der vandt udbuddet i efteråret.

Genbrug af mursten giver mere miljø for pengene

Genbrug af mursten sparer klimaet for den udledning på 0,5 kg CO2, der er ved produktionen af nye mursten. Så for hver 2.000 mursten, der genbruges i byggeri, sparer vi miljøet for 1 ton CO2. Hvis der for eksempel bruges 35.000 mursten til at bygge et hus, sparer vi miljøet for 17,5 tons CO2ved at genbruge mursten.

Ud over et plus i det grønne regnskab, er der flere plusser i den nye aftale. Det fortæller Vestforbrændings områdechef for Genbrug og Genanvendelse Yvonne Amskov ”Vi er selvfølgelig glade for, at omkostningerne kan holdes i samme niveau som tidligere kontrakter, og derved giver mere miljø for de samme penge. Samtidig er den nye aftale om mursten også et stort skridt mod at realisere Vestforbrændings mål om 30.000 tons til genbrug i 2030. Med aftalen forventer vi at nå 20 % af Vestforbrændings genbrugsmål for 2030 allerede i 2024."

Tegl og mursten i hver sin container

Før skulle mursten og tegl i samme container på genbrugsstationen, men med den nye ordning skal de afleveres i hver sin.

Genbrugschef Stig Nielsen forklarer: "Ved at adskille tegl og mursten øger vi enkelt og effektivt mulighederne for genbrug af murstenene, da vi fjerner alt det, som endnu ikke kan genbruges og samler det i fraktionen Tegl."