Matomo noscript

Rekordstor mængde madaffald indsamlet | Vestforbrænding

Vestforbrænding indsamler rekordstor mængde madaffald

Grønsagsrester til madaffald i køkkenvask

Samtlige Vestforbrændings 19 kommuner indsamler nu madaffald fra sine borgere. Det har resulteret i rekordhøje mængder indsamlet madaffald i juni måned med mere end 3.200 tons.

De sidste ti år er Vestforbrændings indsamlede mængder madaffald tredoblet og i år forventer vi at ramme en samlet mængde på ca. 35.000 tons mod 30.500 tons i 2021. Det sker efter de sidste to kommuner – Gentofte og Glostrup – er begyndt at indsamle madaffald fra maj 2022. Og resultatet er da heller ikke kommet over natten, fortæller områdechef for genbrug og genanvendelse på Vestforbrænding Yvonne Amskov:

”Med tilslutningen fra de sidste to kommuner er vi nået en vigtig milepæl i et langt træk, der startede for knap 10 år siden, hvor Vestforbrændings bestyrelse valgte madaffald som en af de vigtigste fraktioner i at indfri de politisk fastsatte mål for indsamling af husholdningsaffald.”

Fortsat indsats for mere sortering

Ifølge Yvonne Amskov vil kommunerne i de kommende år fortsat arbejde med at udbrede indsamling af madaffald og andre fraktioner til de sidste boligforeninger, institutioner, sommerhuse osv. Samtidig ligger der en stor kommunikationsopgave i at gøre borgerne endnu bedre til at sortere madaffald i køkkenet, så der ikke ender noget i restaffaldet.

Madaffald bliver til biogas

Det indsamlede madaffald bliver kørt til bioforgasning, hvorfra biogasanlægget pumper den producerede gas på naturgasnettet. Derfor udgør madaffaldsindsamlingen et væsentligt bidrag til at frigøre Danmark fra den fossile gas.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte koordinator Henrik Jacobsen på hja@vestfor.dk.

Indsamlet madaffald fra 2011 til 2022

Madaffald bliver til biogas

Vestforbrænding modtager madaffald i både Frederikssund og Glostrup. Herfra køres det til Gemidan i Egedal Kommune, som frasorterer plast og andet uorganisk materiale, inden det sendes til bioforgasning hos Solrød Biogas.
Solrød Biogas opgraderer gassen, så den kan sendes ud i naturgasnettet. Andelen af biogas i det danske naturgasnet er stigende og udgør i februar 2022 26% af gassen. Det er dermed med til at reducere Danmarks behov for import af gas.

Læs mere om biogas på Energinet.dk

Læs også Mere madaffald til biogas