Matomo noscript

Anlæg til genanvendelse af metaller i asken | Vestforbrænding

Vi bygger anlæg til genanvendelse af metaller i asken

Gangbro mod halosep-anlægget

Selvom det meste af Danmark lige nu er lukket ned, fortsætter byggeriet af verdens første forsøgsanlæg, der skal rense metaller ud af flyveasken fra ovnene på forbrændingsanlægget.

Processen, der hedder HaloSep, skal udvinde behandlet flyveaske, genanvendelige metaller og vejsalt fra 15.000 ton flyveaske årligt. Byggeriet af det avancerede anlæg startede sidste år hos Vestforbrænding i Glostrup, og vi forventer, at det står færdigt efter sommerferien. LIFE HaloSep-projektet er et samarbejde med svenske Stena Metall og deres datterselskab Stena Recycling og er støttet af EU LIFE. I  timelapsevideoen ovenfor, kan du få et indtryk af byggeriet.

Hvad er flyveaske?

Flyveaske er de små glødende partikler, der flyver rundt i luften over ilden, når du f.eks. ser ind i en pejs. Når disse partikler nedkøler bliver de til grå askepartikler. Flyveasken indeholder en række forskellige stoffer alt efter, hvad er er brændt – nogle farligere end andre. På samme måde opstår der flyvaske, når vi brænder affald i vores ovne, og den indeholder bl.a tungmetaller fra affaldet. Derfor bliver flyveasken betegnet som farligt affald og kørt til et deponi i Norge eller Tyskland, hvor de har en undergrund, der kan indkapsle de skadelige stoffer. Det skal LIFE HaloSep-projektet lave om på.

Fra farligt affald til ressourcer

Idéen med projektet er, at tungmetallerne i affaldet i stedet skal udvindes og genanvendes i nye produkter. Det sker ved en avanceret proces, hvor røgen bliver filtreret og vasket. Processen er afprøvet i et pilotanlæg, og snart skal den afprøves i fuld skala på et nyt demonstrationsanlæg på Vestforbrænding. Lykkes vi med at udvinde behandlet flyveaske, tungmetaller og salte, vil vi fremover blandt andet kunne leverer tungmetaller til industrien og forsyne vejene med salt om vinteren. Salten kunne også bruges som salt i industrien, hvis det er det man vil. Så ren er den.

 ”Det er helt i tråd med tanken om cirkulær økonomi. Vi får mere til genanvendelse ved at udnytte ressourcerne i et restprodukt, som ellers er kategoriseret som farligt affald. Der er mange miljøfordele ved projektet: Vi mindsker mængden af aske, der skal deponeres med 40 pct., vi bruger færre rensekemikalier, og vi undgår lang transport”, siger Energichef Per Wulff.

Læs mere om projektet.

Dette projekt har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions LIFE-program under tilskudsaftale LIFE15 ENV/SE/000265-HALOSEP. Besøg det officielle HALOSEP website.

HaloSep-anlægget bygges op