Matomo noscript

Udvidet åbningstid for erhvervskunder | Vestforbrænding
Sanitet og mørtel, fraktion 60. Hård pvc, fraktion 18. Genanvendelse og genbrugsstation.

Udvidet åbningstid for erhvervskunder

Seks genbrugsstationer tilbyder udvidet åbningstid uden bemanding. Tilmeld din virksomhed for at få adgang.

Du kan tilmelde dig udvidet åbningstid for genbrugsstationerne i Ballerup, Gentofte, Glostrup, Herlev og Stenløse via linket i toppen af siden.

Det er gratis at tilmelde sig og benytte de udvidede åbningstider. Du tilmelder dig med et eller flere mobilnumre. Hvis du ønsker at tilføje flere telefonnumre, efter du har tilmeldt dig, skal du tilmelde dig på ny.

Det tilmeldte mobilnummer fungerer som nøgle til genbrugsstationerne. Når du ankommer, ringer du til det nummer, der er angivet ved indgangen, og porten åbner. Det samme gælder, når du forlader pladsen. Du kan også se numrene herunder:

Ballerup

91228516 eller 51875462 (for haveaffald)

Gentofte

91184174

Glostrup

21858020

Herlev

91225842 (indkørsel) og 91226882 (udkørsel)

Stenløse

91189107 (indkørsel) og 91189026 (udkørsel)

Brug samme telefonnummer til indkørsel og udkørsel medmindre andet er angivet

Du kan finde information og tilmeldingsformular til udvidet åbningstid på Hillerød genbrugsstation på Hillerød Forsynings hjemmeside.

Særlige vilkår

Der gælder særlige regler, når du anvender vores genbrugsstationer med udvidede åbningstider. Ved tilmelding til udvidede åbningstider accepterer du samtidig, at den kommunale ejer og Vestforbrænding må anvende data fra video og adgangsmodul.

  • Pladserne er ubemandede uden for normal åbningstid og de er videoovervågede.
  • Adgang til pladserne foregår via det mobiltelefonnummer, der er tilmeldt ordningen.
  • Har du problemer med adgang eller andet, skal du kontakte Vestforbrændings kundeservice
  • Olie og kemikalier modtages ikke, når pladserne er ubemandede.
  • Pressecontainere er lukkede af sikkerhedsmæssige årsager.
  • I nødsituationer (strømafbrydelse, uheld m.v.) kan du benytte dig af pladsernes nødtelefon.
  • Luk kun dig selv ind og ud på pladsen. Det er dit ansvar, at der ikke er andre, der kører med ind.
  • Færdsel på eget ansvar. Vi gruser og salter kun i normal åbningstid, så vær ekstra opmærksom i frostvejr.

Genbrugsstationer med udvidede åbningstider er videoovervågede - til kontrol af erhverv og for at forhindre hærværk. Videoovervågningen dækker genbrugsstationens eget areal, facader, indgangspartier, indhegning og er aktiveret døgnet rundt. Det offentlige areal uden for genbrugsstationen bliver ikke overvåget.

Data fra videoovervågningen bliver lagret hos den enkelte kommune eller leverandør af videoovervågningen under sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold. Optagelser bliver kun gennemset, hvis det er nødvendigt pga. et forhold med hærværk, kontrol af erhvervsbetaling eller fejlsortering. Det er betroet personale, der gennemser materialet.

Data om ind- og udkørsel på pladsen, bliver lagret på leverandørens server, hvor den enkelte kommune og Vestforbrænding har adgang. Det er kun betroet personale, der har adgang til data fra adgangsmodulet.

Videoovervågning i kombination med adgangsmodulet vil kunne anvendes til at opklare forhold med hærværk, kontrol af erhvervsbetaling eller fejlsortering, med hensyn til videre opklaringsarbejde og eventuelt grundlag for erstatningskrav. Vi henviser endvidere til vilkårene for videoovervågning og datahåndtering på den enkelte kommunes hjemmeside.