Matomo noscript

Farligt affald | Vestforbrænding
Farligt affald og elektronik

Farligt affald

Bliv klogere på, hvad der skal sorteres som farligt affald, hvordan farligt affald bliver behandlet og meget mere.

Farligt affald piktogram

Hvad er farligt affald?

Farligt affald indeholder stoffer eller kemikalier, der kan skade mennesker, dyr og økosystemer. Farligt affald kan f.eks. være:

  • Malingrester
  • Kemikalier
  • Elpærer
  • Batterier
  • Småt elektronik
  • Printerpatroner
  • Neglelak og neglelakfjerner

Noget affald kan udgøre en sikkerhedsrisiko under indsamlingen f.eks. trykflasker eller uaffyrret fyrværkeri. Det skal du aflevere på genbrugsstationen.

Sorteringsguide til farligt affald

Forskellige typer farligt affald

Der kan være forskellige årsager til, at affald er farligt. Det kan f.eks. være:

  • Brandfarligt - hvis der kan gå ild i det eller det kan eksplodere.

  • Sundhedsfarligt - hvis det er giftigt.

  • Miljøfarligt - hvis det kan forurene vores grundvand, luft eller miljø.

Farligt affald er typisk markeret med et faremærke. Hvis dit farlige affald er i emballage, skal du ikke hælde produktet ud af emballagen, men sortere det samlet.

Video om farligt affald

Se, hvad der sker med dit farlige affald, når du sorterer det derhjemme eller på genbrugsstationen. 

Farligt affald
Boks til farligt affald fra husstande

Det sker der med dit farlige affald

Farligt affald bliver hentet og kørt til yderligere sortering.

Noget af det farlige affald kan oparbejdes til genanvendelse.

Andet farligt affald bliver enten brændt på særlige forbrændingsanlæg eller det bliver kemisk behandlet.

Endelig er der noget farligt affald, som deponeres, så det ikke skader omgivelserne.

Læs også om