Matomo noscript

Haveaffald | Vestforbrænding
Mistelten i haveaffaldscontainer

Haveaffald

Bliv klogere på, hvad der skal sorteres som haveaffald, hvordan haveaffald bliver genanvendt og meget mere.

Meta beskrivelse på billedet mangler.

Hvad er haveaffald?

Haveaffald er naturligt materiale, du ikke ønsker at have i din have. Det kan f.eks. være:

  • Planter og plantedele
  • Grene og hækafklip
  • Græs
  • Nedfaldsfrugt
  • Ukrudt

Større grene, stammer og jord er ikke haveaffald, men skal afleveres på genbrugsstationen.

Video om haveaffald

Se, hver der sker med dit haveaffald.

Haveaffald
Haveaffald i bunke genanvendelse genbrugsstation

Dit haveaffald får nyt liv

Haveaffaldet bliver kørt til et anlæg, der knuser og sorterer det i en grov og en fin del.

Den grove del bliver tørret og brugt til biobrændsel i et forbrændingsanlæg, og den fine del bliver komposteret. 

På vores genbrugsstationer uddeler vi hvert forår gratis kompost til borgerne, så de kan få glæde af det haveaffald, de selv har afleveret. 

Læs også om