Matomo noscript

Metal | Vestforbrænding
Metal som foliebakker, stegepander og konservesdåser

Metal

Bliv klogere på, hvad der skal sorteres som metal, hvordan metal bliver genanvendt og meget mere.

Metal piktogram

Hvad er metal?

Meget metal kan du sortere til genanvendelse. Det kan f.eks. være:

  • Konservesdåser
  • Kapsler og låg
  • Søm og skruer
  • Gryder og pander
  • Foliebakker

Konservesdåser skal tømmes for indhold. Du behøver ikke at skylle dem. Giv gerne dåsen et klem, så den fylder mindre. 

Hvis du har værktøj, pander eller service med træ- eller plastikhåndtag, du ikke kan skille fra hinanden, så aflever det til metal. 

Metalemballage, der har indeholdt kemikalier, skal afleveres som farligt affald.

Indsamling af metal

Føles metalbeholderen ved husstanden nogen gange lidt tom? Metal indsamlet ved husstanden udgør kun en brøkdel af den samlede mængde metal, vi indsamler. I 2023 var kun 16 % af det indsamlede metal fra husstanden - resten kom fra storskraldsordninger og genbrugsstationerne. 

2.655

Metal indsamlet ved husstanden i 2023 i tons

14.177

Metal indsamlet gennem storskrald og på genbrugsstationerne i 2023 i tons

Metal Fraktion

Det sker med dit metal

Metal bliver kørt til en virksomhed, der sorterer det i forskellige metaltyper f.eks. jern, aluminium, kobber og rustfrit stål.

Herefter bliver det solgt videre. F.eks. bliver aluminium behandlet på et aluminiumsværk i Sverige.

Værket smelter, klargør og sælger aluminiummet til bilproducenter, radio- og tv-producenter og andre produktionsvirksomheder.

Video om metal

Se, hvad der sker med dit metal, når du sorterer det til genanvendelse.

Metal
Hånd holder på dåser, der er trykket sammen

Metal kan bruges igen og igen

Metal udvindes gennem minedrift, der er en ressourcekrævende og miljøbelastende proces. Derfor er det vigtigt at få så meget som muligt ud af det metal, der allerede er udvundet.

Selvom det stadig kræver en del energi at omsmelte de forskellige metaller til nye produkter, kan det sagtens betale sig. Det kræver nemlig meget mere energi at udvinde nye metaller.

Det smarte ved metal er, at det kan genanvendes i det uendelige, hvis det bliver sorteret rigtigt.

Spørgsmål 1 ud af 3

Har du styr på dit metal?

Ved du, hvad du skal sortere som metal og hvad du ikke skal? Test din viden om metal her.

Læs også om