Matomo noscript

Restaffald | Vestforbrænding
Restaffald som brugte skuresvampe, børnesutter, gummihandsker og net fra limefrugter

Restaffald

Bliv klogere på, hvad der skal sorteres som restaffald, hvordan restaffald bliver energiudnyttet og meget mere.

Restaffald piktogram

Hvad er restaffald?

Restaffald er det affald fra din daglige husholdning, som vi endnu ikke kan genanvende. Det kan f.eks. være:

  • Pizzabakker
  • Gavepapir
  • Bleer
  • Støvsugerposer
  • Hygiejneprodukter
  • Kattegrus

Efterhånden som vi bliver bedre til at genanvende forskellige materialer, kommer der mindre og mindre restaffald.

Video om restaffald

Se, hvad der sker med dit restaffald.

Restaffald
Ild i ovnen

Sådan energiudnytter vi dit restaffald

Restaffald bliver hentet og kørt til et forbrændingsanlæg.

På forbrændingsanlægget bliver restaffaldet brændt i store ovne. Varmen fra forbrændingen kan vi bruge til at producere fjernvarme og elektricitet. 

På Vestforbrænding har vi to ovne, hvor vi brænder affald fra cirka en million borgere. 

Læs også om