Matomo noscript

Affald: Fra holdning til handling | Vestforbrænding
Hvide Hjelme Foran Kontrolrum
Udskoling

Affald: Fra holdning til handling

Vores tidligere kontrolrum på Vestforbrænding danner rammen for et forløb, hvor eleverne i 7.-9. klasse arbejder med forbrug og adfærd samt behandling af affald.

Behandling og forebyggelse af affald

Undervisningen er baseret på en dialog om vores stigende ressourceforbrug, samt hvordan den rigtige behandling af affald kan hjælpe til en bæredygtig udvikling. Vi dykker bl.a. ned i begreberne affaldsforebyggelse, genanvendelse, forbrænding og deponi. Undervisningen er relateret til elevernes hverdag, og eleverne erfarer, hvad der sker med noget af det affald, de sorterer til genanvendelse, og hvilken betydning det har for miljøet. Ved hjælp af øvelser, hvor eleverne får affald i hænderne, kan vi sammen tale om, hvordan vi kan forebygge affald.

Med udgangspunkt i affaldshierarkiet erfarer eleverne, hvad der kendetegner affald, der tilhører de forskellige behandlingsformer:

 • Affaldsforebyggelse og Genbrug
 • Genanvendelse
 • Forbrænding
 • Deponi

Rundvisning på anlægget

Eleverne bliver gennem en rundvisning på kraftvarmeværket bevidste om, at det affald der sendes til forbrænding, udnyttes til strøm- og varmeproduktion. En proces, der også genererer affald.

Læringsmål for forløbet:

 • Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden
 • Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold
 • Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder
 • Eleven har viden om forbrændingsanlæg
 • Eleven kan beskrive sammenhænge mellem råstoffer, processer og produkt
 • Eleven har viden om ressourceforbrug, deponi og genanvendelse
 • Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling
 • Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et bæredygtigt samfund

Praktiske oplysninger

Husk at melde afbud senest 7 hverdage før besøget. Skriv til [email protected] eller ring på 44857111 alle hverdage fra kl. 7.30-12.

Ved akut opstået afbud eller forsinkelser på dagen, ring på 44857000.

Vestforbrænding prioriterer jeres sikkerhed højt og derfor er det vigtigt, at du og din gruppe er bekendt med og overholder nedenstående sikkerhedsregler, når I besøger Vestforbrænding:

 • I skal altid følge de anvisninger, som I får af jeres formidler eller andre ansatte på Vestforbrænding.
 • For at deltage i rundvisningen skal alle bære sikkerhedsvest og -hjelm, som udleveres på Vestforbrænding.
 • For at deltage i rundvisningen skal alle kunne gå op og ned ad trapper til 4. sal. Rundvisningen er således ikke egnet for gangbesværede. Praktisk fodtøj anbefales.
 • Benyt de gangstier, der er skiltet til og fra Vestforbrænding. Det er ikke tilladt at færdes gående eller cyklende på kørebanerne og parkeringspladserne.
 • Gravide frarådes at færdes på værket.
 • Det er forbudt at ryge på Vestforbrænding i Glostrup.
 • Det er altid lærernes ansvar, at eleverne opfører sig fornuftigt under besøget og følger anvisninger fra formidlere eller andre ansatte.

Medbring en liste over elevernes og lærernes fornavne samt skolens navn og telefonnummer.

Ring eller skriv til os, så finder vi det rigtige forløb. Telefon 44857111 eller e-mail [email protected].

Har du spørgsmål?

Du er meget velkommen til at skrive eller ringe til os, hvis du har nogen spørgsmål. Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os

Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål. Åbningstider på telefonen er kl. 7.30-12 alle hverdage.

44857111

Skriv til os

Du er altid velkommen til at skrive til os, hvis du skal bruge hjælp til din booking eller har spørgsmål.

Relaterede forløb

Vi udbyder mange forløb hos Vestforbrænding. Måske vil du også være interesseret i disse.