Matomo noscript

Affald som bæredygtig energiforsyning | Vestforbrænding
PowerLab watt
Udskoling

Affald som bæredygtig energiforsyning

Arbejder I med bæredygtig energiforsyning? Så er dette forløb det helt rigtige valg. Energipriserne er på himmelflugt og mange ønsker at erstatte deres olie- eller gasfyr med bæredygtige alternativer. Energi fra affaldsforbrænding er en af løsningerne.

I dette forløb bliver eleverne klogere på, hvordan Vestforbrænding producerer strøm og fjernvarme ud af restaffald. De får indblik i den udvikling, der er sket på området i løbet af de seneste 50 år og viden om teknologierne på et kraftvarmeværk. Forløbet varer 2,5 time inkl. 15 minutters pause. Med i forløbet hører også en 45 minutters rundvisning rundt på værket med særligt fokus på energiproduktion.

Fagligt fokus

Forløbet omfatter forskellige dimensioner af moderne affaldshåndtering og energiproduktion. I undervisningen og på rundvisningen er der fokus på, hvordan affald udnyttes til produktion af fjernvarme og strøm. Eleverne præsenteres for nogle af de fordele og ulemper, der kan være ved energiudnyttelse af affald, samt den betydning affaldssortering har for energiproduktionen. Eleverne får desuden viden om teknologierne på et kraftvarmeværk.

Vores formidlere tager udgangspunkt i den enkelte gruppe, som besøger PowerLab. Besøget kan derfor både indgå som opstart på et forløb eller som en midtvejs- eller slutevaluering, hvor fagbegreberne sættes i relation til teknologien i virkeligheden.

For at få størst udbytte af besøget anbefaler vi, at eleverne har kendskab til følgende faglige begreber:

 • Affaldssortering
 • Energiforsyning og -former
 • Fjernvarme
 • Elektricitet og strøm
 • Bæredygtighed

Læringsmål for forløbet:

 • Eleven har viden om energiforsyning
 • Eleven kan eksperimentere med energiomsætning hvor elektricitet og magnetisme indgår
 • Eleven har viden om ressourceforbrug, deponi og genanvendelse
 • Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling
 • Eleven kan vurdere en teknologis bæredygtighed
 • Eleven har viden om interesser knyttet til energiudvinding
 • Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et bæredygtigt samfund

Praktiske oplysninger

Husk at melde afbud senest 7 hverdage før besøget. Skriv til [email protected] eller ring på 44857111 alle hverdage fra kl. 7.30-12.

Ved akut opstået afbud eller forsinkelser på dagen, ring på 44857000.

Vestforbrænding prioriterer jeres sikkerhed højt og derfor er det vigtigt, at du og din gruppe er bekendt med og overholder nedenstående sikkerhedsregler, når I besøger Vestforbrænding:

 • I skal altid følge de anvisninger, som I får af jeres formidler eller andre ansatte på Vestforbrænding.
 • For at deltage i rundvisningen skal alle bære sikkerhedsvest og -hjelm, som udleveres på Vestforbrænding.
 • For at deltage i rundvisningen skal alle kunne gå op og ned ad trapper til 4. sal. Rundvisningen er således ikke egnet for gangbesværede. Praktisk fodtøj anbefales.
 • Benyt de gangstier, der er skiltet til og fra Vestforbrænding. Det er ikke tilladt at færdes gående eller cyklende på kørebanerne og parkeringspladserne.
 • Gravide frarådes at færdes på værket.
 • Det er forbudt at ryge på Vestforbrænding i Glostrup.
 • Det er altid lærernes ansvar, at eleverne opfører sig fornuftigt under besøget og følger anvisninger fra formidlere eller andre ansatte.

Medbring en liste over elevernes og lærernes fornavne samt skolens navn og telefonnummer.

Ring eller skriv til os, så finder vi det rigtige forløb. Telefon 44857111 eller e-mail [email protected].

Har du spørgsmål?

Du er meget velkommen til at skrive eller ringe til os, hvis du har nogen spørgsmål. Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os

Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål. Åbningstider på telefonen er kl. 7.30-12 alle hverdage.

44857111

Skriv til os

Du er altid velkommen til at skrive til os, hvis du skal bruge hjælp til din booking eller har spørgsmål.

Relaterede forløb

Vi udbyder mange forløb hos Vestforbrænding. Måske vil du også være interesseret i disse.