Matomo noscript

Brændt af og hvad så? | Vestforbrænding
Kemiforsøg, kolber, udsugning
Udskoling

Brændt af og hvad så?

På Vestforbrænding producerer vi fjernvarme og strøm ved forbrænding af restaffald. Men denne proces resulterer i en anden slags affald. I dette forløb arbejder elever i 8. og 9. klasse med udledning af stoffer fra affaldsforbrænding.

I WasteLab bliver eleverne klogere på de problemstillinger, der følger med, når affald energiudnyttes. De får også viden om og praktisk erfaring med, hvordan Vestforbrænding håndterer disse udfordringer. Forløbet varer 3½ time inkl. 15 minutters pause. Med i forløbet hører også en rundvisning på værket med særligt fokus på udledning af stoffer fra affaldsforbrænding.

Fagligt fokus

Forløbet omhandler de restprodukter, som dannes ved affaldsforbrænding. Fokus er på de kemiske processer, der anvendes for at mindske Vestforbrændings udledning af stoffer. I WasteLab-laboratoriet har eleverne hænderne dybt begravet i konkrete laboratorieforsøg. Forsøgene er miniudgaver af de processer, der foregår på forbrændingsanlægget, og som eleverne netop har oplevet på rundvisningen. Eleverne udfører tre laboratorieforsøg:

 • Rensning af røg for svovlsyre
 • Rensning af processpildevand (vaskevand fra røgrens processen)
 • Undersøgelse for tungmetaller i frisk og modnet slagge

Vores formidlere tager udgangspunkt i den enkelte gruppe, som besøger WasteLab. Besøget kan derfor både indgå som opstart på et forløb eller som en midtvejs- eller slutevaluering, hvor fagbegreberne sættes i relation til teknologien i virkeligheden.

For at få størst udbytte af besøget anbefaler vi, at eleverne har kendskab til følgende faglige begreber:

 • Syrer og baser (pH)
 • Neutralisering
 • Salte
 • Tungmetaller
 • Opløselighed
 • Det periodiske system

Eleverne låner en IPad, hvor øvelserne er beskrevet i detaljer. Undervejs i øvelserne noterer eleverne deres hypoteser, resultater og svar. På baggrund af dette genereres en rapport fra hvert forsøg, der sendes til lærerens e-mail.

Du kan hente øvelsesvejledninger og plakater fra forsøgene herunder:

Læringsmål for forløbet:

 • Eleven har viden om samfundets brug og udledning af stoffer
 • Eleven har viden om forbrændingsanlæg
 • Eleven har viden om ressourceforbrug, deponi og genanvendelse
 • Eleven kan med modeller forklare funktioner og sammenhænge på tekniske anlæg
 • Eleven har viden om kemiske symboler og reaktionsskemaer
 • Eleven kan med repræsentationer beskrive kemiske reaktioner
 • Eleven kan undersøge enkle reaktioner mellem stoffer
 • Eleven har viden om kemiske reaktioner og stofbevarelse
 • Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde

Praktiske oplysninger

Husk at melde afbud senest 7 hverdage før besøget. Skriv til [email protected] eller ring på 44857111 alle hverdage fra kl. 7.30-12.

Ved akut opstået afbud eller forsinkelser på dagen, ring på 44857000.

Vestforbrænding prioriterer jeres sikkerhed højt og derfor er det vigtigt, at du og din gruppe er bekendt med og overholder nedenstående sikkerhedsregler, når I besøger Vestforbrænding:

 • I skal altid følge de anvisninger, som I får af jeres formidler eller andre ansatte på Vestforbrænding.
 • For at deltage i rundvisningen skal alle bære sikkerhedsvest og -hjelm, som udleveres på Vestforbrænding.
 • For at deltage i rundvisningen skal alle kunne gå op og ned ad trapper til 4. sal. Rundvisningen er således ikke egnet for gangbesværede. Praktisk fodtøj anbefales.
 • Benyt de gangstier, der er skiltet til og fra Vestforbrænding. Det er ikke tilladt at færdes gående eller cyklende på kørebanerne og parkeringspladserne.
 • Gravide frarådes at færdes på værket.
 • Det er forbudt at ryge på Vestforbrænding i Glostrup.
 • Det er altid lærernes ansvar, at eleverne opfører sig fornuftigt under besøget og følger anvisninger fra formidlere eller andre ansatte.

Medbring en liste over elevernes og lærernes fornavne samt skolens navn og telefonnummer.

Ring eller skriv til os, så finder vi det rigtige forløb. Telefon 44857111 eller e-mail [email protected].

Har du spørgsmål?

Du er meget velkommen til at skrive eller ringe til os, hvis du har nogen spørgsmål. Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os

Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål. Åbningstider på telefonen er kl. 7.30-12 alle hverdage.

44857111

Skriv til os

Du er altid velkommen til at skrive til os, hvis du skal bruge hjælp til din booking eller har spørgsmål.

Relaterede forløb

Vi udbyder mange forløb hos Vestforbrænding. Måske vil du også være interesseret i disse.