Matomo noscript

Spørgsmål og svar om erhvervsaffald | Vestforbrænding
Træaffald bliver løftet af grab

Spørgsmål og svar om erhvervsaffald

Generelt

Erhvervsaffald er ”affald, som er frembragt af virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, have-parkaffald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt” (Affaldsbekendtgørelsen kapital 2, §3 stk. 22).

Selvom du eventuelt har udført en opgave for og hos en borger, bliver affaldet betragtet som erhvervsaffald, hvis affaldet afleveres af en virksomhed.

Privat affald er i denne sammenhæng affald fra egen private husholdning, herunder affald fra gør-det-selv-projekter. Hvis en håndværker, gartner eller tilsvarende kører dit affald til genbrugsstationen, betragtes det som erhvervsaffald.

Ifølge Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører skal virksomheder betale for brug af genbrugsstationerne.

Gebyrerne afhænger af, om bilen er registreret som personbil, kassevogn eller ladvogn. Forskellene i gebyrerne for de tre biltyper er baseret på en række undersøgelser af, hvad og hvor meget affald de tre biltyper afleverer i gennemsnit. Se længere nede for priser.

Nej. Årskort forsvandt 1. januar 2023.

Hvis du får brug for at køre ud og ind igen på genbrugsstationen inden for 30 min., tæller det kun som ét besøg.

Ja. Hvis du afleverer mere end 5 kg, skal du henvende dig til personalet. For hver 10 kg ud over de første 5 kg koster det 60 kr. eksklusiv moms.

Læs mere om farligt affald

Betaling og faktura

Prisen på besøget afhænger af biltype:

  Personbil Kassevogn Ladvogn
Eksl. moms 108 kr. 144 kr. 184 kr.
Inkl. moms 135 kr. 180 kr. 230 kr.

Din nummerplade bliver aflæst på genbrugsstationen. Hvis din bil er indregistreret udelukkende til erhverv, bliver den genkendt, og din virksomhed bliver automatisk faktureret. Det samme gælder biler på papegøjeplader med et CVR-nummer tilknyttet. Hver måned sender vi en faktura til virksomhedens digitale postkasse.

Det er også muligt at betale med kreditkort eller EAN-nummer via kundeportalen. Vær opmærksom på, du skal oprette dig som bruger og tilknytte virksomhedens biler første gang, du besøger kundeportalen.

Afleverer du erhvervsaffald i et køretøj uden CVR-nummer, har du mulighed for at betale for et enkelt besøg via QR-kode. Henvend dig til en medarbejder på genbrugsstationen for at få udleveret et visitkort med QR-kode.

Virksomheder uden dansk CVR-nummer skal betale via QR-kode som et enkelt-besøg, eller tage fat i en medarbejder.

Du skal bede din lejer/leaser om at søge om fritagelse, når han/hun er på genbrugsstationen. Hvis du alligevel har modtaget en regning, må du viderefakturere til din lejer/leaser.

Vi fakturerer ud fra aflæsning af nummerplader på genbrugsstationerne. Hvis du mener, der er sket en forkert registrering af din bil, skal du kontakte os på [email protected].

Hvis bilen har et CVR-nummer tilknyttet, bliver du automatisk opkrævet for besøget. Kommer du med affald fra din egen private husholdning, kan du søge om fritagelse for betaling.

Har bilen ikke et CVR-nummer tilknyttet, bedes du sende en mail til [email protected] for at blive oprettet i Kundeportalen. 

Hvis du har lejet eller leaset et køretøj, og det udelukkende er registreret til erhvervsmæssig brug, sender vi en faktura til virksomheden ud fra CVR-nummer. Du risikerer derfor at få et mellemværende med din udlejer/leasingfirma.

Kommer du derimod med affald fra din egen private husholdning i en lejet/leaset bil registreret til erhverv, skal du søge om fritagelse og tage billeder af dit lejebevis.

Ja.

Køretøjer og andres affald

På genbrugsstationerne er der adgang for køretøjer med en totalvægt på højst 3.500 kg. Det er tilladt at have en trailer med.

Nej.

Hvis bilen alene er registreret til erhvervskørsel, kan du købe et dagsbevis fra SKAT. Dagsbeviset giver dig lov til at køre privat i en bil på gule plader med en totalvægt på til 3.500 kg, selvom bilen er registreret til ”erhvervsmæssig godstransport” og normalt ikke må bruges til privat kørsel.

Alle kan købe et dagsbevis, hvis man har ejerens/lejerens tilladelse til at køre privat i bilen.

Se mere på skat.dk og søg efter ”Dagsbevis til privat kørsel”.

Når du har købt tilladelsen hos SKAT, skal du søge om fritagelse via QR kode, hvor du tager et billede af dagsbeviset, hvorefter din anmodning vil blive behandlet. (OBS: Du skal have dagsbeviset med dig, også hvis du bliver stoppet af andre myndigheder).

En virksomhed skal betale for at bruge genbrugsstationen, uanset hvor affaldet stammer fra. Det gælder også for f.eks. håndværkere og anlægsgartnere, der arbejder for husholdninger.

Hvis virksomheden er en ren transportvirksomhed, kan I dog søge om fritagelse fra betaling.

Hvis du kommer med affald fra en privat husstand, og din virksomheds eneste ydelse er transport, er det gratis at aflevere affaldet på genbrugsstationen. Det kræver dog, at I søger om fritagelse og benytter begrundelsen ”transportvirksomhed”. Hvis I transporterer affald fra andre virksomheder, skal I under alle omstændigheder betale.

Hvis din virksomhed ikke udelukkende beskæftiger sig med transport, så skal I betale for at besøge genbrugsstationen - også selv om affaldet er fra en privat husstand. Du er således ikke omfattet af fritagelsesmuligheden, hvis dit firma også leverer fx håndværks- eller gartnerydelser.

En transporterklæring kan ikke længere anvendes. 

Stadig i tvivl?

Hvis du har spørgsmål til dit erhvervsaffald, er du velkommen til at ringe eller skrive til os.

Ring til os

Kontakt kundeservice på telefonen mandag-torsdag kl. 7-15.30 og fredag kl. 7-15.

70257060

Skriv til os

Send os en mail, så vender vi tilbage hurtigst muligt.