Matomo noscript

I bæredygtighedens tjeneste | Vestforbrænding
Tre medarbejdere på kontor NCDS KARV FBOO

I bæredygtig­hedens tjeneste

Mød bæredygtighedskonsulent Nicole Cherine de la Sencerie El-Dessouky

Nicole Cherine de la Sencerie El-Dessouky var 25 år og i fuld gang med sit speciale i Marketing og Ledelse på CBS, da hun blev kontaktet og spurgt, om hun kunne overveje at søge jobbet som bæredygtighedskonsulent i Vestforbrænding. Faktisk var der tre måneder tilbage af specialeskrivningen, før hun kunne kalde sig cand.merc., men hun havde allerede meldt sig ”Open to Work” og kunne helt sikkert tænke sig at søge.

Noget med bæredygtighed

Det med bæredygtighed var dukket op både i Nicoles projekter på universitetet og i hendes studiejob på Økonomisk Ugebrev. Selvom hun til at begynde med læste almen erhvervsøkonomi, gik det på et tidspunkt op for hende, at hun fik sneget ”noget med bæredygtighed” ind i det meste af det, hun lavede. Som f.eks da hun skrev en projektopgave om at mindske ulighed i pensionsordninger eller en anden om, hvordan supermarkeder kunne optimere deres bestillingssystemer for at mindske madspild. Specialet handlede om cirkulær økonomi, og på LinkedIn skrev hun bæredygtighedskonsulent på listen af stillinger, hun gerne ville bestride.


”Da jeg rejste på et semesters udveksling i forbindelse med min kandidatuddannelse, valgte jeg at læse Bæredygtig Innovation på universitetet i Bordeaux. I den periode blev bæredygtighed jo et omdrejningspunkt, og vi lærte om både lovgivning, marketing og økonomi på området. Det var der, jeg besluttede, jeg ville arbejde i en virksomhed, der aktivt forsøger at bidrage positivt til miljø og samfund.”

Vi skal afrapportere på ESG


Nicole begyndte som bæredygtighedskonsulent hos Vestforbrænding 1. juni 2023. Sammen med sin kollega og bæredygtighedskonsulent Karin Clausson Vibholt arbejder hun på at gøre os klar til at afrapportere på ESG (environmental, social and governance), ligesom mange andre  store virksomheder skal fra regnskabsåret 2025.


ESG betyder miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold, men de fleste kalder det bare for bæredygtighed. Det handler om at skabe transparens og finde ud af, hvor i virksomheden man kan igangsætte initiativer, der bidrager til en bæredygtig udvikling. Og det er altså det, vi skal afrapportere på. Det kræver, man forstår, hvor virksomhedens aktiviteter påvirker miljø og samfund, og at man kan navigere i lovkravene.

”I Vestforbrænding har vi et højt ambitionsniveau og bl.a. et mål om, at ESG skal blive en aktiv del af den fremadrettede strategi og ikke bare en papirtiger. Og heldigvis har vi allerede en del miljødata. Men nu er vi først og fremmest i gang med at dele viden om området med vores kollegaer og opbygge et netværk både i og uden for organisationen - og vi møder heldigvis stor opbakning overalt.”

Nicole havde aldrig hørt om Vestforbrænding, før hun blev kontaktet af vores HR-konsulent med speciale i rekruttering, Jens Kornmaaler. Han havde fundet Nicole på LinkedIn og så straks et muligt match mellem hende og jobbet, der var slået op på vores sædvanlige kanaler.

Mød andre medarbejdere

Her kan du læse, hvad syv andre kolleger laver, og hvorfor de arbejder i Vestforbrænding.