Matomo noscript

Fra kundeservice til grøn omstilling | Vestforbrænding
Charlotte Mejlshede

Fra kundeservice til grøn omstilling

Mød Charlotte Schøn Mejlshede, leder af Fjernvarmesalg.

Der er sket en hel del siden Charlotte Schøn Mejlshede for 16 år siden startede som vikar i Kundeservice. I dag er hun leder af fjernvarmesalg og er en del af et område, der er i en rivende udvikling og spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling. Jobbet har budt på masser af udfordringer - og der kommer helt sikker heller ikke til at mangle spændende opgaver fremover.

Fjernvarme gav nye udfordringer

Kort efter Charlotte blev færdiguddannet som Cand. Oecon fra Aalborg Universitet i 2004, fik hun et vikarjob i Kundeservice hos Vestforbrænding. Opgaven lød bl.a. på at lave budgetter og fastlægge takster. I 2006 flyttede hun så over til fjernvarmeområdet.

”Da jeg startede, havde vi kun 110 fjernvarmekunder - primært virksomheder og større boligområder – og vi kendte alle kunderne på navn og adresse”, siger Charlotte og fortæller, at det er noget helt andet i dag, hvor der bliver leveret fjernvarme til et væld af kunder i fem forskellige kommuner.

Det var en politisk beslutning tilbage i 2006, der for alvor satte skub i fjernvarmeudvidelsen i kommunerne. Det krævede en stor indsats at få nye kunder konverteret til fjernvarme, og derfor fik Charlotte nyt job som salgskonsulent.

”Jeg var ude at besøge en masse virksomheder for at få dem konverteret. Salgsargumenterne var ligesom i dag: miljø og pris. Og så gjorde vi det nemt for kunderne ved at fjerne den gamle fjernvarmeunit og installere en ny uden omkostninger. Det handlede om at få så mange som muligt med fra start, når nu vi alligevel skulle grave og lave installationer,” fortæller Charlotte.

Hr. og fr. Jensen stiller andre krav

Siden 2006 er fjernvarmenettet blevet kraftigt udbygget, og de politiske vinde blæser nu i retning af endnu mere fjernvarme.

”Vi har altid konkurreret med gas. Men nu er vi godt hjulpet af Regeringen, der med klimaplanen har indført nye afgifter på fossile brændsler. Derfor bliver det mere attraktivt at konvertere småkunder - og ikke som hidtil kun virksomheder og større boligselskaber” forklarer Charlotte og forudser en kompleks men også spændende opgave:

”Potentialet er på ca. 32.000 småkunder, som vi håber, at bestyrelsen godkender. Og siger de ja, så får vi travlt. Det kræver nemlig langt mere at være i dialog med hr. og fr. Jensen end med store virksomheder og boligselskaber. Bare tænk på, at vi jo f.eks. skal til at grave deres forhaver op”, siger Charlotte og fortæller, at opgaven også kræver, at Vestforbrænding får styr på data og markedsføring på en helt anden måde.

”Men heldigvis har andre gjort det samme, og dem kan vi sparre med – for det her skal jo ske i hele landet”, siger Charlotte, der ser frem til at kunne gå i gang med opgaven og give kunderne et klart svar på, hvornår fjernvarmen kommer frem til dem.

Charlotte Mejlshede
Charlotte Schøn Mejlshede, leder af Fjernvarmesalg

Spændende fremtid i sigte

Lige nu er der mange ting i spil, og sammen med kollegerne i Grøn Varmeforsyning arbejder Charlotte på at sætte ord og handlinger på strategien.

”Vi ser f.eks. på, om vi kan udlåne fjernvarmeunits på abonnement, så vi sikrer, at folk ikke skifter til varmepumper, inden vi når ud med fjernvarmen. Vi arbejder også meget på, hvordan prisstrukturen skal se ud, for at kunderne vælger os. Og så er målinger afgørende. Altså, hvordan vi bliver endnu bedre til at styre energien, så vi kan bruge fjernvarmenettet som en slags batteri og udnytte andre energiformer, f.eks. vindenergi”, forklarer Charlotte og fortæller, at meget tyder på, at der også bliver en del at se til på den lange bane.

”Lige nu leverer vi til fem kommuner, men det kunne sagtens blive til flere i fremtiden. Det vil kræve, at vi kan supplere varmeproduktionen, og her kigger vi på at bruge store varmepumper drevet af el, som er produceret på vedvarende energi”, siger Charlotte og forklarer, at det alt sammen selvfølgelig sker i et tæt samarbejde med forskellige afdelinger i Grøn Varmeforsyning. Og det er noget, Charlotte sætter stor pris på.

”Vi har et virkelig godt samarbejde på tværs, og jeg har nogle fantastiske kolleger”, siger Charlotte og forklarer, at det er en af grundene til, at hun er så glad for sit job. En anden grund er de mange forskellige muligheder:

”Jeg har altid fået lov til at prøve noget nyt, og der er masse af udfordringer – og dem bliver der bestemt ikke færre af i fremtiden”, slutter Charlotte.

Mød andre medarbejdere

Her kan du læse, hvad syv andre kolleger laver, og hvorfor de arbejder i Vestforbrænding.