Matomo noscript

Din vej til fjernvarme | Vestforbrænding
Radiator i en stue, med to voksne og to børn

Din vej til fjernvarme

Følg processen i at få fjernvarme - fra du får et tilbud om fjernvarme, til du kan tænde for fjernvarmen dit hus.

Det er et omfattende projekt at udbygge fjernvarmenettet. Vi har derfor samlet en oversigt, der giver dig et overblik over processen, og hvad du som kommende fjernvarmekunde skal være opmærksom på.

Projekt ikon, papir med blyant

Dit tilbud om fjernvarme

Vi kontakter dig med et tilbud, når fjernvarmen er på vej. Siger du ja, vælger du samtidig, om du skal have abonnement eller ej.

Sikkerhed ikon, person med sikkerhedshjelm på

Inden gravearbejdet

Inden gravearbejdet holder entreprenøren en arealgennemgang med dig, hvor I aftaler placering af stikledningen på din grund, og hvor den skal føres ind i huset.

Entreprenører ikon

Vi graver fjernvarmerør i jorden

Vi graver fjernvarmerør ned på vejen og til sidst stikledninger hen til de enkelte huse.

Træ ikon, et stakit

Når gravearbejdet er afsluttet

Efter gravearbejdet reetablerer vi både på din grund og asfalten på de enkelte villaveje.

Hus ikon

Installation af fjernvarmeunit

Vi fjerner det gamle fyr og installerer en fjernvarmeunit, hvis du har valgt model A. Du kan også vælge selv at købe og installere din fjernvarmeunit.

Fjernvarme ikon, en radiator

Velkommen som fjernvarmekunde

Som ny kunde kan du læne dig tilbage, for du skal bare nyde at have fjernvarme.

Dit tilbud om fjernvarme

Vigtig information når du modtager tilbuddet om at få fjernvarme.

Vi kontakter dig omkring et år inden forventet gravestart med et tilbud om at skifte til fjernvarme.

I kampagneperioder, hvor vi etablerer fjernvarme i et nyt område, koster det 15.000 kr.* at skifte til fjernvarme. Kampagneprisen inkluderer op til 50 meter stikledning målt fra matrikelskel og frem til dit hus. Hvis du ikke accepterer tilbud om fjernvarme inden kampagneperiodens udløb, er prisen 45.000 kroner.

I vores leveringsbestemmelser kan du blive klogere på en række forhold omkring din kommende fjernvarmelevering.

*Prisen indeksreguleres årligt 1. januar

Vælger du Model A, vælger du samtidigt et abonnement, hvor du betaler for, at vi installerer en fjernvarmeunit i huset, og at vi står for alt det praktiske med løbende vedligehold. Det er Vestforbrænding, der ejer fjernvarmeunitten.

Vælger du Model B, skal du selv købe, installere og vedligeholde din fjernvarmeunit.

Vi leverer varmen til samme standardpris uanset, hvilken model du vælger.

I vores leveringsbestemmelser kan du blive klogere på en række forhold omkring din kommende fjernvarmelevering.

Tilslutningsprisen for Model A og B inkluderer etablering af en stikledning på op til 50 meter fra matrikelskel og frem til dit hus. Stikledningen etableres ud fra princippet: korteste og billigste føringsvej og følger som hovedregel din nuværende gasledning.

Kræver din tilslutning mere end 50 meter stikledning, koster det 2.500 kr. inkl. moms per meter.

Nogle steder er det mest hensigtsmæssigt at lave en fælles stikledning for flere ejendomme. Vurderer vi, at det er tilfældet, betaler vi selvfølgelig eventuelle ekstraudgifter.    

Tilslutningsprisen forudsætter, at din tilslutning ikke kræver ekstraarbejder. Det kan f.eks. være lovliggørelse af en ulovlig elinstallation, asbestsanering eller ombygning af dit centralvarmeanlæg, såsom radiatorer. Det er ved arealgennemgangen, vi finder ud af, om din tilslutning kræver ekstraarbejder.   

I vores leveringsbestemmelser kan du blive klogere på en række forhold omkring din kommende fjernvarmelevering.

Vi sender regningen for tilslutningsprisen på de 15.000 kr., efter entreprenøren har holdt arealgennemgang med dig. Det er ved arealgennemgangen, at du sammen med entreprenøren finder ud af, om din tilslutning kræver ekstraarbejde. Du er altid velkommen til at kontakte Vestforbrænding, hvis omfanget af ekstraarbejdet gør, at du overvejer at fravælge fjernvarme.

Hvis du har fået udført ekstraarbejde, vil du i de fleste tilfælde afregne direkte med entreprenøren efter arbejdets afslutning.

I vores leveringsbestemmelser kan du blive klogere på en række forhold vedrørende din tilslutning til fjernvarmenettet. Du kan blandt andet læse om tekniske forhold, drift, forsikring og etablering af målerudstyr.

Inden gravearbejdet

Vigtig information om arealgennemgang, og hvordan du bliver klar til gravearbejdet og installation af din fjernvarmeunit.

Vi holder et informationsmøde i dit område et par måneder inden, gravearbejdet starter. På informationsmødet har du mulighed for at møde repræsentanter fra Vestforbrænding og entreprenøren, der udfører arbejdet for os.

På mødet fortæller vi om gravearbejdet i dit energidistrikt, og efter vores oplæg har du mulighed for at få svar på spørgsmål til netop din tilslutning.

Du modtager typisk en invitation et par uger inden informationsmødet. 

I god tid inden graveopstart i dit energidistrikt besøger vores entreprenør dig til det, vi kalder en arealgennemgang. 

På arealgennemgangen fastlægger vi , hvordan der nemmest graves fjernvarme ind til din bolig. Og hvor stikledningen, der senere skal kobles til en fjernvarmeunit, skal føres ind. Det er oftest der, hvor dit gasfyr står i dag. Den præcise placering af fjernvarmeunitten og alle specifikationer omkring installationen aftaler vi også ved arealgennemgangen. 

Vi gennemgår et skema for at dokumentere vores aftaler, og umiddelbart efter arealgennemgangen sender vi en kopi til dig. 

I dit hus og på din grund ligger der forskellige kabler, rør og ledninger. Nogle af dem – som f.eks. gasledninger – ved vi på forhånd, hvor ligger. Andre kender vi ikke placeringen af, og det er dit ansvar at informere os om eventuelle elkabler til havebelysning, fibernet, alarm, telefon, internet, tv-kabler og andet, som findes på din grund og i dit hus - i det omfang, du har kendskab til dette.

Træer og planter i din have er dit eget ansvar. Det er derfor bedst, at du selv graver træer og planter op, inden vi kommer for at grave, hvis de står i vejen for stikledningens placering. Det er ved arealgennemgangen, vi aftaler, hvor stikledningen skal graves ned.

Hvis du ikke selv har flyttet dem, så vil vores entreprenør gøre det efter bedste evne – men ansvaret for træerne og planterne er stadig dit.

Hvis dit nuværende fyrrum ikke har været renoveret siden 1980, skal du være opmærksom på, at der kan være asbest i f.eks. rørinstallationerne.

Har du mistanke om asbest, bør du kontakte et firma, som foretager asbestprøvninger.  Hvis rapporten fra prøven viser, at rummet er asbestfrit, kan entreprenøren påbegynde den indvendige installationen med det samme. Hvis der derimod er mistanke om asbest, og der ikke foreligger en rapport med en negativ asbestprøve, kan entreprenøren ikke gå i gang med installationen. Det betyder, at du selv skal stå for den indvendige installation af fjernvarme i dit hus (Model B). 

Vi anbefaler derfor, at du får taget en asbestprøve i god tid inden entreprenøren kommer. Hvis prøven viser, at der er asbest i din nuværende installation, er der god tid til at få foretaget en asbestsanering. 

Du skal selv betale for en asbestprøve og en eventuel asbestsanering.

Når vi skal installere din nye fjernvarmeunit, er det vigtigt, at stikkontakten, der skal bruges, er lovlig. For at vi kan tilslutte din nye fjernvarmeunit, skal stikkontakten have en aktiv jordforbindelse.

Hvis VVS’eren ved installationen af din nye fjernvarmeunit opdager, at der ikke er en aktiv jordforbindelse, er VVS'eren nødt til at kontakte en elektriker, der kan etablere en jordforbindelse.

Dette er ekstraarbejde, som du selv skal betale for.

Inde i din nye fjernvarmeunit er indbygget en brugsvandsveksler, der producerer varmt vand, når du har brug for det, og den erstatter derfor din varmtvandsbeholder.  

Du kan godt beholde din varmtvandsbeholder, hvis du ønsker det, men i så fald kan du som udgangspunkt ikke vælge model A. Vi vil gerne hjælpe dig med, hvilke muligheder du har, og derfor må du meget gerne inden arealgennemgangen kontakte vores kundeservice.

Vi graver fjernvarmerør i jorden

Vigtig information mens vores gravearbejde er i gang.

Vi graver en op til én meter bred   rende fra hovedledningen ude i vejen ind til soklen på dit hus. Vi borer et hul i dit hus og trækker rørene gennem og lukker til. På ydersiden af huset kommer der eventuelt et lille skab, hvor vi har adgang til at slukke for varmen i nødstilfælde. 

Stikledningen fra vejen og frem til dit hus etableres ud fra princippet: korteste og billigste føringsvej og følger som hovedregel din nuværende gasledning. Det betyder bl.a., at fjernvarmeledningen som udgangspunkt etableres i et areal med jord og græs, eller i et areal, hvor havefliser (ikke faststøbte) eller asfalt nemt kan reetableres.

Stikledningen frem til dit hus afsluttes forskelligt afhængigt af om din nuværende varmeinstallation er placeret i kælderen eller i stueplan:

  • Stueplan: Udenfor fører vi fjernvarmeledningerne ind i et lille skab, der måler ca. 100x60x35cm og er antracitgrå, der placeres op ad huset. Vi afslutter med afspærringsventiler.  Vi borer også huller i ydervæggen, så fjernvarmerør kan føres igennem.
  • Kælder: Vi borer hul gennem kældervæggen, fører fjernvarmerørene igennem, tætner væggen og afslutter fjernvarmerørene med to afspærringsventiler.

I perioder ser det måske ud til, at vi er gået i stå visse steder, men det er ikke tilfældet: Når vi midlertidigt stopper gravearbejdet ét sted, arbejder vi videre et andet sted for at følge den overordnede tidsplan. Det kan for eksempel være, at vi er stødt på vand- eller kloakledninger, der ligger anderledes end oplyst og derfor skal flyttes. 

Arbejdet med at etablere fjernvarme optager en del plads på de enkelte veje. Vær derfor opmærksom på, at der kan være ændrede trafikale forhold, hvor du bor. Det vil f.eks. ikke være muligt at parkere på vejen, hvor vi graver. Vi lægger om muligt jernplader over udgravningen ved indkørsler, så beboerne fortsat kan komme ud og ind til fods ved deres huse. 

Vi gør, hvad vi kan, for at begrænse gener og få trafikken til at glide bedst muligt for bilister, cyklister og fodgængere ved hjælp af skiltning. 

Du vil få mere information fra entreprenøren, hvis der er særlige forhold ved netop dit hus.  

Hvis vi i forbindelse med gravearbejdet støder på en gammel nedgravet olietank, som vi ikke kan komme uden om, skal du som ejer selv betale for håndteringen/bortskaffelsen af olietanken.

Hvis vi i forbindelse med gravearbejdet støder på forurenet jord, skal du som ejer selv betale for håndteringen/bortskaffelsen af den forurenede jord.

På vores hjemmeside finder du en side for hver kommune, hvor vi udbygger fjernvarmenettet. Der finder du lokal information fra den enkelte kommune, herunder status på de enkelte energidistrikter og kort over gravearbejdet.

Du kan finde sider for Ballerup Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune

Hvis vores gravearbejde påvirker din rejse med offentlig transport, vil det fremgå på Rejseplanen. Det er derfor en god idé at bruge Rejseplanen, når du skal planlægge dine rejser.

Når gravearbejdet er afsluttet

Vigtig information når fjernvarmeledningerne er gravet ned i jorden.

Stikledningen fra vejen hen til dit hus graves ned i en op til én meter bred rende. Når vi er færdige, rydder vi op ved at lægge jord og eventuelle fliser tilbage.

Hvis enkelte havefliser bliver ødelagte i processen, erstatter vi dem med nye, hvor vi forsøger at ramme samme farve og materiale.

Når vi er færdige med gravearbejdet ude på selve vejen, lægger vi i første omgang midlertidig asfalt på, så jorden kan sætte sig. 

Det gør vi for at sikre, at underlaget er i orden, inden vi lægger den permanente asfalt. Den lægger vi først efter et års tid, men vi skal nok sørge for, at vejen bliver pæn, holdbar og god at køre på igen.

Installation af fjernvarmeunit

Vigtig information når din nye fjernvarmeunit skal installeres.

Når alle fjernvarmeledninger er gravet ned i dit energidistrikt, kan vi installere din fjernvarmeunit og koble dig på fjernvarmenettet. Vi kobler kunderne på i mindre grupper, efterhånden som de enkelte grupper er klar.

Har du valgt Model B, kan du nu tage fat i din VVS'er, der skal installere din fjernvarmeunit.

Model A

Vi placerer som udgangspunkt din nye fjernvarmeunit i dit fyrrum eller samme sted, hvor dit fyr står. 

De indvendige rør fra ydermuren og frem til din fjernvarmeunit, udfører vi med kortest mulige rørmeter, ligesom vi placerer rørene synlige. Har du specielle ønsker til rørføring, bliver dette særskilt afregnet mellem dig og vores entreprenør.

Vi ændrer mindst muligt ved dit eksisterende centralvarmesystem, såsom radiatorer mv., og brugsvandsinstallation.

Din nye fjernvarmeunit kan producere den samme varme, som du får ud af dit centralvarmesystem i dag. I fjernvarmeunitten er der også indbygget en brugsvandsveksler. Veksleren sørger for at producere varmt vand, når du har brug for det, og den erstatter derfor din varmtvandsbeholder.

Bemærk, hvis du i dag har luft til vand varmepumpe, skal du anvise en egnet placering for fjernvarmeunitten.

Model B

Du skal selv købe en fjernvarmeunit og finde en VVS'er, der kan installere din fjernvarmeunit og koble den til din eksisterende centralvarme. VVS'eren skal også installere en fjernvarmemåler fra Vestforbrænding og bestille en idriftsættelse hos os, når installationen er færdig.

De steder, hvor vores arbejde efterlader huller, eller lignende skader, på bygningens vægge eller lofter, lukker vi hullerne og afslutter med at pletmale. 

Hvis der kommer huller, eller lignende skader, i betongulve, udbedrer vi det til samme stand som resten af gulvet, men du skal være opmærksom på, at der kan være farveforskel.

Når vi fjerner dit fyr, kan det efterlade et areal uden fliser i dit fyrrum, hvis der i forvejen ikke er fliser under dit fyr. Dette reetableres ikke.

Hvis du ønsker yderligere reetablering, skal du selv sørge for det.

Vores entreprenør foretager en midlertidig blænding af gasaftræk og skorstensrør med en plade på indersiden af huset. Yderligere arbejde med gasaftræk og skorstensrør skal du selv betale for.
 
Vi anbefaler, at du indhenter tilbud med henblik på at få en permanent lukning.

Du skal som ejer selv opsige din gasforsyning hos Evida og betale for eventuelt afkoblingsgebyr.

Det er vigtigt, at du opsiger din gasforsyning med virkning fra det tidspunkt, du har fået installeret fjernvarme. Hvis du i dag har gas som opvarmning, skal du tage stilling til, om du ønsker at beholde din gasforsyning til madlavning, eller om gasforsyningen skal afbrydes helt. 

Når du opsiger din gasforsyning, skal du selv betale afkoblingsgebyret. Det er dog muligt at få dækket gebyret gennem statens afkoblingspulje, hvis der er penge i puljen. Afkoblingspuljen er på finansloven frem til og med 2026, og der tilføres derfor løbende penge i puljen. 

Du skal opsige din gasforsyning på Evidas hjemmeside. Når du opsiger din gasforsyning, søger du samtidig penge fra afkoblingspuljen.

Hvis du har spørgsmål om din gasforsyning, skal du tage direkte kontakt til Evida.

Når du har fået fjernvarme, har du som ejer selv ansvar for at rette din boligs varmekilde til fjernvarme i BBR.

Velkommen som fjernvarmekunde

Vigtig information for dig som ny kunde i Vestforbrænding.

Hvis du gerne vil følge med i, hvor meget fjernvarme du bruger, kan du tjekke dit forbrug på eforsynings hjemmeside.

På vores side om driftsinfo kan du se, hvis der er problemer med leveringen af fjernvarmen. Du kan også tilmelde dig vores sms-service, så du automatisk får besked ved driftsforstyrrelser.

Enkle huskeregler kan spare både penge og energi. Her får du tips og tricks til, hvordan du kan spare på energien derhjemme:

  • Udnyt din fjernvarme fuldt ud
  • Luft ud for fulde gardiner - og luk for varmens imens
  • Stil termostaterne ens - start på "3"
  • Tænd alle rummets radiatorer - ikke kun den, du sidder ved
  • Luk døren til soveværelset - og til de andre kolde rum
  • Vi anbefaler minimum 16 grader - det er bedst for dine rum
  • Brug bruser og opvaskebalje - og spar på det varme vand
  • Aflås måleren - mindst én gang om måneden
Radiator i et værelse, med en teenager der kigger på en labtop

Læs mere om fjernvarme

Find svar på dine spørgsmål, og dyk ned i fordele, priser og nyheder om fjernvarme fra Vestforbrænding.