Skorsten anlæg rør modlys

CO2-fangst på Vestforbrænding

Vores mål er at blive CO2-neutrale i 2030. Derfor arbejder vi målrettet på at kunne etablere et CO2-fangstanlæg. Her kan du læse mere om de konkrete planer.

En samlet løsning for CO2-fangst

Vores ambition er, at der årligt skal fanges mindst 400.000 tons CO2 hos Vestforbrænding. Det skal herefter transporteres i rør og lagres i den danske undergrund. Vestforbrænding har valgt en onshore løsning, da den er en simpel, billig og effektiv. Overskudsvarmen fra CO2-fangst skal bruges i Vestforbrændings fjernvarmenet.

Simpelt, billigt og effektivt

Vestforbrænding har valgt en onshore-løsning. Det vil sige, at vi fanger vores CO2, transporterer den i gasform i rør og lagrer den i den danske undergrund. I forhold til en offshore løsning, er det en markant billigere løsning. Vi undgår at benytte os af et såkaldt liquifaktion-anlæg og at være afhængige af skibe, der kan transportere den indfangede CO2. Foruden at være markant billigere, så er en onshore-løsning også mere robust, da man ikke er sårbar over for dårlige vejrforhold eller nedbrud på skibe.

Illustration af onshore løsning på Co2
En robust og billig løsning på transport og lagring af CO2.
Illustration af offshore løsning på CO2
Klassisk løsning til fangst og lagring af CO2.

CO2-neutral fjernvarme

CO2-fangst-processen giver en del overskudsvarme. Da Vestforbrænding i forvejen har et veletableret fjernvarmesystem, kan overskudsvarmen udnyttes fra dag et. Der er tale om varme, der kan forsyne mellem 10 og 15.000 husstande.

Hvad er Carbon Capture?

CO2-fangst er en velkendt og afprøvet teknologi. Den røg der kommer ud af Vestforbrændings skorsten kaldes røggas og det er i denne røggas, at der er CO2. For at adskille CO2’en fra røggassen, så skal den igennem en todelt proces. Den første del går ud på, at røggassen vaskes med det man kalder aminer. Det giver os en væske, som kun består af CO2. Den anden del går ud på at varme denne væske op, så CO2’en igen bliver til en gasform. Nu er CO2’en indfanget og kan transporteres videre til et lager.
Der vil stadig komme røg ud af vores skorsten. Men det vil ikke være CO2. Det vil i stedet være damp.

Illustration af proces CO2 fangst
Hvad er Carbon Capture?

Status på Vestforbrændings arbejde med CO2-fangst

Vestforbrænding var en del af Energistyrelsens første CCS-udbud, som Ørsted vandt. Arbejdet med at få etableret et CO2-fangst anlæg fortsætter hos Vestforbrænding. Det kan du læse mere om i denne pressemeddelelse.